Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Minister we zitten vast in de files, d...

15.10.2014 - Vraag om uitleg van Vlaams Volksvertegenwoordigster Anke van der Meersch tot Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts ivm een aantal elementen uit het  recente Rapport &ldqu...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.10.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt U uit om deel te nemen aan het colloquium: "Islamrepressie tegen Christendom" op zat. 15/11 van 10u tot 12.30u in het Vlaams parment (Hertogstraat 6, 1000 Brussel)...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 Anke in Antwerpen


 Anke in 't Stad
 Anke als senator


 Anke als senator

Oosterweeldossier: Dading tussen BAM en Noriant is een keerpunt, maar geen fundamentele uitweg

22.10.2014 - Vandaag werd in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement de dading tussen de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen) en het bouwconsortium Noriant besproken.   De dading tussen de BAM en het bouwconsortium Noriant is een keerpunt in het Oosterweelverbinding dossier maar geen fundamentele uitweg uit de huidige en aanhoudende mobiliteits- en leefbaarheidsproblemen van de Antwerpenaar. Door de dading koopt de Vlaamse overheid en BAM als het ware haar vrijheid terug van Noriant en komt er zo een einde aan de ‘tunnelvisie’ van de regering Peeters, die enkel oog had voor het BAM-tracé. De belastingbetaler dient hiervoor echter minstens 37.190.000,- € op te hoesten, verhoogt met nog eens 5.100.000,- € als we nog gebruik willen maken van de huidige plannen voor de wegenaanleg op Linkeroever, de tunnel onder de Schelde of de Oosterweelknoop bij het Noordkasteel. Het maakt weliswaar een einde aan de jaren politi...

Politieke moedwil van Nederlandsonkundige senaatsvoorzitter

16.10.2014 - Tijdens de openingszitting van de Senaat werd MR-senator Christine Defraigne aangesteld tot voorzitter van deze instelling. Dat deze dame niet al te best overweg kan met het Nederlands, bleek al snel uit haar eerste confrontatie met VB-senator Anke Van dermeersch. Van dermeersch kloeg het feit aan dat zij en senator Guy D’haeseleer 52 voorstellen hadden ingediend ertoe strekkende de Senaat af te schaffen, want eigenlijk overbodig. De stukken waren wetgevingstechnisch correct opgesteld, volgens de richtlijnen zoals ze altijd vanuit de Senaat werden opgelegd. Maar blijkbaar is het moeilijk, al dan niet omwille van enige  nostalgie, om deze stukken gedrukt te krijgen. Want de diensten willen blijkbaar mordicus dat deze 52 voorstellen herleid worden tot één voorstel, in tegenspraak met de afspraken zoals ze in het verleden werden gemaakt. En dat vindt Van dermeersch niet correct. Zoals gesteld bleek al snel uit de discussie daaro...

 Lees meer  Lees meer
Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions