Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Antwerpen


Kostprijs uitbreiding schoolcapaciteit tegen 2025: 1 miljard euro

24.05.2012 -

Ook dit jaar wordt Antwerpen opnieuw geconfronteerd met capaciteitstekorten in het onderwijs. Nog enkele weken terug kondigde onderwijsschepen Voorhamme aan dat in Antwerpen zes nieuwe schooltjes in het leven zou geroepen worden, goed voor 400 extra plaatsen. Tegen september zouden er nog eens tweehonderd plaatsen moeten bijkomen. Dit weekend liet Janssens weten dat 25 miljoen euro die de stad voorzien had voor het nieuwe voetbalstadion zou worden ge´nvesteerd in extra scholen en kinderopvang.

Het Vlaams Belang wijst erop dat het Antwerpse onderwijs de volgende decennia nog spectaculair zal moeten uitbreiden. Uit een rapport van de Task Force van de Onderwijsraad van alle netten samen (april 2011) blijkt immers dat de schoolbevolking van  het Antwerps kleuter- en basisonderwijs tegen 2025 met 45% zal zijn gestegen. Binnen 15 jaar zullen er maar liefst 23.500 kinderen extra een plek moeten krijgen.

De nodige uitbreiding van het onderwijs zal de budgetten van zowel de stad als van de Vlaamse overheid zeer zwaar belasten. Om in 2025 voor alle kinderen onderwijs te voorzien, zou er volgens het genoemde rapport in totaal 1 miljard euro (!) nodig zijn, als volgt verdeeld: 450 miljoen euro voor het stedelijk onderwijs en 550 miljoen euro voor de andere schoolnetten. Dit betekent dat er zo'n 70 miljoen euro investeringen per jaar nodig zouden zijn!

Allicht betreffen de cijfers echter nog een onderschatting van de realiteit. De aantallen en bedragen  werden immers gebaseerd op de prognoses van  de studiedienst stadsobservatie uit 2010, maar de realiteit dit jaar is dat Antwerpen inmiddels alweer 1100 meer kinderen in de leeftijdscategorie van 0-11 jaar telt dan de prognoses voorspelden.

Het Vlaams Belang wijst er bovendien op dat een en ander uiteraard in de eerste plaats een gevolg is van de aanhoudende massa-immigratie naar onze stad. In het schooljaar 2007-2008 bedroeg het aandeel niet-Nederlandstalige kinderen in de schoolpopulatie van het Antwerpse basisonderwijs 33,8%. In het schooljaar 2010-2011 bedroeg het aantal niet-Nederlandstalige kinderen reeds 38,5% (20.398 leerlingen), een toename van 5% tegenover drie jaar eerder. De voorbije jaren groeide het aandeel niet-Nederlandstalige kinderen in de totale schoolpopulatie van het Antwerpse basisonderwijs dus aan met 1,5% per jaar. Als dit stijgingspercentage aanhoudt zal tegen 2025 maar liefst 60% van het aantal leerlingen van het basisonderwijs anderstalig zijn. De enorme kostprijs van de immigratie doet zich dus ook in het onderwijs gevoelen.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions