Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Ankes toespraken


Klik op de titel van een toespraak om de volledige toespraak te lezen.

28.01.2015    .......    Actualiteitsdebat Kinderopvang
Vlaams parlement

Beste collega’s, Alhoewel het debat hier geagendeerd staat als een debat over de kinderopvang voor kinderen in armoede betreft het ...

16.01.2015    .......    Tussenkomst nav mededeling door premier Michel
Senaat

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). – De gebeurtenissen van gisteren zijn absoluut niet niks. De gerechtelijke diensten en de politiediensten h...

14.01.2015    .......    Tussenkomst in debat nav moorden in Parijs - Charl...
Vlaams parlement

Mijnheer Somers, u zegt dat u als eerste in uw stad het probleem op de agenda hebt geplaatst. U weet dat dat niet waar is: dat deed het Vlaams Bela...

17.11.2014    .......    Wankel financieel evenwicht
Gemeenteraadscommissie Financiën te Antwerpen

Geachte heer schepen,   Ik heb een aantal bedenkingen bij de voorliggende aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en het budg...

15.11.2014    .......    Islamrepressie tegen christenen
Colloquium in Vlaams parlement

Dames en heren,   Het is mij een genoegen u hier vandaag te mogen verwelkomen in het Vlaams parlement.   Cher...

16.07.2014    .......    Gecoöpteerde senatoren: particratie viert hoogtij
Senaat

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de gecoöpteerde senatoren   Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). – T...

04.07.2014    .......    Postjespakkerij
Openingszitting senaat

Mijnheer de voorzitter,   Er wordt ons hier vandaag gevraagd om via het onderzoek van de geloofsbrieven ons tevens uit te spreke...

08.02.2014    .......    Slinkse invoering van kilometerheffing
SEnaat

<p>Op donderdag 5 december 2013 werd in alle stilte de nodige fiscale voorbereiding gedaan om kilometerheffingen in te voeren in ons land.<o...

25.06.2013    .......    Beleids- en beheerscyclus: Aanpassing meerjarenpla...
Gemeenteraad - Antwerpen

Geachte collega’s, burgemeester, Ik heb al een tijdje plaatsvervangende schaamte over wat er door dit stadsbest...

26.11.2012    .......    Tussenkomst nav beleidsverklaring Di Rupo: "Doe he...
Plenaire - senaat

Mijnheer de minister,

07.06.2012    .......    VB eist volksraadpleging over de toekomst van EU
Senaat - Plenaire

Voorzitter, beste collega’s

26.05.2012    .......    Uw Antwerpse toekomst in veilige handen
Antwerps programma congres - Cruiseterminal

Beste vrienden,

24.01.2012    .......    Di Rupo I tegen het licht gehouden
Vlaanderen

Vrienden, partijgenoten,

21.01.2012    .......    Nieuwjaarstoespraak Antwerpen
La Riva - Antwerpen

Vrienden, partijgenoten,   Jan Penris heeft het mij al voorgedaan en terecht. Maar ook namens mijzelf en mijn gezin w...

23.12.2011    .......    Hopelijk begint men op tijd te gillen..
Plenaire vergadering - senaat

Tussenkomst wetsontwerp houdende diverse bepalingen 23 december 2011, Senaat.

13.12.2011    .......    Sois Belge et tais-toi ?!
Senaat

Mijnheer/mevrouw de minister,Collega’s van de meerderheid,Mijnheer de eerste minister, U startte uw regeringsverklaring met de mede...

06.06.2011    .......    Anti moskee betoging
Lier

Beste vrienden en sympathisanten,

13.04.2011    .......    Hoe kunnen de EU-begroting en de nationale begroti...
Europees Parlement: Interparlementaire commissievergadering van de Begrotingscommissie

Geachte heer voorzitter Alain Lamassoure,

13.01.2011    .......    Kirr met niet te veel cassis
Nieuwjaarsreceptie

Vooreerst wil ik u een voorspoedig en gelukkig 2011 toewense...

28.11.2010    .......    Rust en stabiliteit
VBJ Gezinsdag - Lier

Vrienden partijgenoten, dames en heren,&n...

11.09.2010    .......    Waalse haantjes op Vlaamse roosters
Wommelgem - BBQ Voorkempen

Dames en heren,

30.05.2010    .......    Openingsspeech - verkiezingscongres 2010
Zuiderkroon - Antwerpen

Beste vrienden,

05.04.2010    .......    De krekel en de mier: nieuwste versie
Paasbrunch Ekeren

Beste mensen,Vrienden, partijgenoten,Pasen doet mij denken aan gezellig paaseieren rapen en dan met de familie samen te eten. Samen gez...

01.01.2010    .......    Nieuwjaarsrede 2010
Op nieuwjaarsrecepties in gans Vlaanderen

Vrienden, partijgenoten, dames en heren,

16.07.2009    .......    Wetsvoorstel tot hervorming van het Hof van Assise...
Senaat: plenaire vergadering 16-07-2009

  De hervorming van het hof van Assisen heeft heel wat voeten in de aarde g...

03.06.2009    .......    Tenttour 2009: slotmeeting
Antwerpen - Waagnatie

Dames en heren, vrienden, partijgenoten,  ...

01.05.2009    .......    Financiële crisis: Zombiebanken
Senaat: plenaire vergadering 29-04-2009

Op wo. 29 april 2009 houdt senator Anke Van dermeersch in de plenaire vergadering van de senaat de hierna volgende tussenkomst aangaa...

18.01.2009    .......    Adoptie met humanitair visum door senatrice CD&V
Senaat: plenaire vergadering 15-01-2008

Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «het gebruik van het humanitair visum als opstap voor ee...

23.06.2008    .......    Tussenkomst nav het wetsvoorstel tot invoering van...
Senaat: plenaire vergadering 26-06-2008

Voorliggend wetsvoorstel werd gebaseerd op richtlijn ...

27.05.2007    .......    Verkiezingsmeeting
Stadschouwburg, Antwerpen

Dames en heren, Vrienden, partijgenoten, Er zijn er misschien onder u die zich afvragen of verkiezingscampagne bij de traditionele partijen al bez...

05.04.2007    .......    Inleiding van Filip Dewinter op boekvoorstelling e...
Antwerpen

Dames en heren, partijgenoten, Ik heb het genoegen om vanavond niet alleen één van de belangrijkste nationale tenoren van het Vlaams Belang in te...

01.01.2007    .......    Nieuwjaarstoespraak 2007
Vlaanderen

Vrienden, partijgenoten, dames en heren, Graag wil ik U namens mijzelf en het Vlaams Belang het allerbeste wensen voor 2007. Naast een goede gezond...

Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions