Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Ankes toespraken


Di Rupo I tegen het licht gehouden

 Klik hier voor een weergave op volledige grootte 24.01.2012 -

Vrienden, partijgenoten,

 

Namens mijzelf en mijn gezin wens ik jullie graag een gelukkig nieuw jaar.

Maak van 2012 een dapper politiek jaar met veel geëngageerde mensen om je heen. Mensen die vooruit willen en zich niet nestelen in het niets doen.

Laat merken dat je om je gemeente/stad geeft, laat merken dat je voor het Vlaams Belang en je gemeente/stad leeft.

Dat wens ik jullie maar wens ik in de eerste plaats je gemeente/stad.

 

Naar aanleiding van een nieuwjaarstoespraak maak ik altijd een overzichtje van het voorbije jaar, en 2011 was eigenlijk een triestig jaar.

 

Na meer dan 400 dagen kwam er in 2011 dan toch een regering Di Rupo I.

Maar toen hij zijn regeringsverklaring kwam afleggen in de senaat, verslikte ik me bijna. Hij begon doodleuk met de mededeling dat “Jaques Brel en pater Damiaan symbool staan voor onbaatzuchtigheid en tolerantie”.

Wat de Vlaming Damiaan De Veuster betreft had hij overschot van gelijk. Wat Jacques Brel betreft vergist hij zich schromelijk en dat heb ik hem dan ook zo gezegd.

Brel zijn visie op de Vlamingen en zeker op diegenen die voor Vlaamse autonomie opkomen is bekend. Ik heb hem dan ook zijn lied ‘Les Flamingants’ in herinnering gebracht. Les Flamingants staat trouwens nog steeds symbool voor de manier waarop de Franstalige partijen met Vlaams-nationalisten omgaan en hen bejegenen. “Messieurs les Flamingants, je vous en merde,” zong Brel.

 

Et je vous interdis d'obliger nos enfants

Qui ne vous ont rien fait, à aboyer flamand

Et si mes frères se taisent, et bien tant pis pour elles

Je chante, persiste et signe, je m'appelle Elio Di Rupo… je m’excuse, Jacques Brel”.

 

Zijn belofte om “hard te werken om zijn Nederlands” te verbeteren, maakt trouwens op mij geen indruk. Iemand die ambitie heeft om premier van dit land te worden moet perfect tweetalig zijn. Het volgen van een snelcursus Nederlands behoort niet tot het takenpakket van een eerste minister. Het feit dat hij nauwelijks Nederlands spreekt, betekent dat hij tot op heden nooit enige belangstelling heeft gehad voor Vlaanderen en voor de Vlamingen. Zijn charmeoffensief bekoort misschien enkele naïevelingen maar zijn zeemzoete sirenenzang klinkt mij vals in de oren.

Laten we niet vergeten wie hij werkelijk is! De jarenlange voorzitter van de Parti Socialiste de partij die alles vertegenwoordigt wat Vlaanderen niet wil: corruptie, lange arme politiek en een sociaal- hangmat-beleid! 

 

U hoort het, “Sois Belge et tais toi” is echt niet aan mij besteed.

De Belgische regering van Di Rupo wordt door de Vlamingen niet gesteund, maar uitgespuwde. Men beschikt in Vlaanderen niet over een democratisch draagvlak!

 

De regering Di Rupo heeft geen democratische legitimiteit in het licht van de verkiezingsuitslag, niet alleen omdat het alleen maar de verliezende pseudo-Vlaamse partijen zijn die deze regering gestalte geven, maar ook en vooral omdat het regeerprogramma het tegenovergestelde is van wat uit de verkiezingsuitslag naar voor is gekomen.

Vlaanderen koos uitdrukkelijk voor diepgaande communautaire hervormingen door massaal voor de V-partijen te stemmen en de B-partijen fors af te straffen. Wat we van u krijgen is geen Copernicaanse omwenteling, zelfs geen schijn van een Copernicaanse omwenteling, maar integendeel Belgische recuperatie. Overal in Europa verdwijnen socialisten aan de macht. En wat gebeurt er hier?

Vlaanderen stemde in overweldigende mate rechts, maar wordt andermaal opgesolferd met een linkse regering die onder de knoet van de PS ligt. Het linkse Wallonië van de PS-staat triomfeert andermaal en meer dan ooit tevoren, het rechtse Vlaanderen staat er voor de zoveelste keer verweesd bij.

 

De regering heeft evenmin een democratische legitimiteit omdat zij ook op het uitvoerende vlak meer Franstalige dan Nederlandstalige ministers telt. Wij weten het wel, daar is een heel schimmenspel over opgevoerd, en men heeft deze schande via de toevoeging van staatsecretarissen proberen te verdoezelen, maar erg subtiel is dat niet.

Een staatssecretaris is zoals we weten steeds toegevoegd en dus ondergeschikt aan een minister, hij behoort niet tot de ministerraad, hij kan geen koninklijke besluiten of wetsontwerpen indienen zonder de handtekening van zijn voogdijminister, hij is dus een beleidsuitvoerder van zijn voogdijminister, een marionet.

De feiten zijn, wat ze zijn: er is een Franstalige eerste minister, er zijn   3 Franstalige en 3 Nederlandstalige vice-eerste ministers en er zijn 3 Franstalige en 3 Nederlandstalige ministers, wat een totaal geeft van 7 Franstaligen tegen 6 Nederlandstaligen.

Bovendien staat deze regering dus onder leiding van een Franstalige eerste minister die niet eens in staat is fatsoenlijk de taal van de meerderheid van dit land te spreken of zelfs maar een normaal gesprek in die taal te voeren. Wat spreekt die man / U eigenlijk, Vlans of Fraams?

 * * **

Vrienden,

2011 was ook een triestig jaar omdat de islamisering van Vlaanderen altijd maar meer terrein wint.

En die islam, vrienden, hoef ik jullie dat nog te vertellen, is en zal altijd een vrouwonvriendelijke godsdienst blijven. En dat is één van de belangrijkste redenen waarom het Vlaams Belang van de strijd tegen de islamisering zo’n belangrijk strijdpunt heeft gemaakt.

Ik eis als vrouw en moeder, u eist dat ons Antwerpen een Vlaamse stad blijft, zonder islamitische wijken waar vrouwen zonder hoofddoek niet meer kunnen komen.

De sociaal-progressieve vrouwenbeweging blijft altijd muisstil als het over vrouwenrechten en islam gaat.

Het Vlaams belang is de enige partij die echt respect opeist voor vrouwenrechten en in alle omstandigheden alle vrouwen gelijkwaardig behandeld. Gelijkwaardig, niet gelijk, vrouwen zijn immers het echte sterke geslacht !

 

Wij, Vlaams Belang vrouwen zwijgen niet.

Wij laten ons niet muilkorven of letterlijk in de doeken doen door de adepten van een achterlijke woestijngodsdienst.

Wij laten onze steden niet over aan de ‘sharia4godweetwat’, die – net als in Londen – de sharia willen invoeren in grotendeels islamitische wijken. Vlaanderen is van ons en moet en zal van ons blijven.

***

Ik weet dat sommigen denken dat, de mensen van N-VA, zowat hetzelfde zijn als het Vlaams Belang. Een flauw doorslagje, maar toch een doorslagje. We mogen ons niet vergissen.

De N-VA is een regimepartij. Ik geef u daarvoor het beste bewijs mogelijk: centen.

Toen N-VA nog in kartel zat met CD&V en electoraal niets voorstelde werd de reglementering op de partijfinanciering aangepast om N-VA te laten overleven. Op dat moment was Geert Bourgeois de enige N-VA’er in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en indien een partij wou gefinancierd worden door de overheid had ze ook een vertegenwoordiger in de Senaat nodig.

Die had ze niet en de reglementering werd in het voordeel van N-VA veranderd, met als enige bedoeling deze partij financieel te laten overleven.

 

Waarom denken jullie dat Bart Dewever om de haverklap in de media wordt opgevoerd?

Waarom is het feit dat hij een dieet is begonnen wereldnieuws in Vlaanderen? Waarom hypet men hem als de bijna ‘slimste mens ter wereld’?

Kortom, waarom is hij – en hij alleen – de chouchou van het regime?

Omdat hij in essentie niet gevaarlijk is natuurlijk.

Sorry, kiezers van de NVA, ik respecteer jullie maar de N-VA is een regimepartij.

De NVA is niet gevaarlijk voor het Belgisch systeem.

De NVA IS het Belgisch systeem

 

De N-VA, die normaal toch mee partij zou moeten kiezen voor de ordelijke opdeling, heeft gekregen waar ze de eerste dag na de verkiezingen om vroeg: Di Rupo premier.

Ondertussen staat de NVA - hetgeen wat zij het Vlaams Belang altijd hebben verweten - aan de kant, aan de zijlijn. Daar is overigens niks oneerbaar aan, maar ik vind dat ze er vandaag als grootste partij van Vlaanderen wat beteuterd bij staan.

Ze mogen nu samen met ons, wij die al jaren zeggen dat men niet moet onderhandelen, maar handelen naar Vlaamse onafhankelijkheid, ze mogen nu met ons op de oppositiebanken plaatsnemen. En nog durven ze nog altijd geen duidelijke keuze maken voor die ordentelijke opdeling. Ik moet tot mijn grote teleurstelling vaststellen dat ook zij een gemis hebben aan moed en durf. Ze blijven volhouden dat dit land zal verdampen, maar het enige dat door dit tijdverlies en dit gebrek aan moed verdampt is de welvaart van de Vlaamse bevolking.

Ik garandeer jullie, de dag dat de centen van Vlaanderen op zijn, zal het land niet verder verdampen, maar onmiddellijk ophouden te bestaan. De centen van de Vlamingen is het enige wat dit land bij mekaar houdt. Niks anders. Dit gebrek aan moed en durf zal er mee voor zorgen dat Vlaanderen en de Vlaamse bevolking de prijs zal betalen in de vorm van ernstig welvaartsverlies.

 

Vrienden,

 

Het regeerakkoord werd aan Vlaamse kant bijna uitsluitend onderhandeld door heren. Het mogen dan wel heren zijn, maar mannen zijn het niet. Zij hebben zich als kerstekinderen laten rollen. Ze zijn de schildknapen gebleken van de formateur. Ze gaan als schandknapen de geschiedenis van Vlaanderen in.

 

Politici verraden Vlaanderen, door ons land stukje bij beetje aan buitenlanders te geven. Die politici verkwanselen onze toekomst en ons grondgebied.

En die buitenlanders moeten niet eens Nederlands leren om ons grondgebied te kunnen inpikken, om van onze sociale voorzieningen te kunnen profiteren. Waarom zouden ze ook Nederlands leren? Als een quasi 1-talige Waal met allochtone ‘roots’ het tot premier kan schoppen!  Eén van de drie landstalen is genoeg, volgens het regeerakkoord. Een Marokkaan zal zich in Vlaanderen kunnen vestigen als hij in Wallonië of Brussel een inburgeringscursus in het Frans heeft gevolgd.

Als de Franstaligen zo graag asielzoekers en illegalen opvangen, dan moeten ze dat maar in hun gemeenten, in hun Wallonië doen, op kosten van hun OCMW’s.

Deze regering heeft nu al met een zweem van arrogantie een Belgofranco apartheid geïnstalleerd in dit land. We zijn verworden tot een pseudo-democratie waar de minderheid over de meerderheid regeert, zoals we die in Afrika kennen, waar een minderheid van Tutsi’s regeert over een meerderheid aan Hutu’s. De media en de internationale gemeenschap maakten destijds veel misbaar over het “blanke minderheidsregime” in Rhodesië, wel, dit een Franstalig minderheidsregime. Een regering waarin Waalse ministers als buitenlandse overheersers de plak zwaaien over het Vlaamse wingewest, met als belangrijkste opdracht de inboorlingen uit te persen om er zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld uit te slaan. Een kolonie moet immers geld opbrengen, nietwaar. En natuurlijk krijgen zij daarbij enthousiaste steun van Vlaamse collaborateurs, die graag een graantje van die winst meepikken.

Officieel is de regering Di Rupo een federale regering. In werkelijkheid is het een koloniale regering, die in Vlaanderen niet eens een democratische meerderheid heeft. Met Di Rupo’s Belgofranco regering zonder Vlaamse meerderheid zijn we nu officieel de ‘Eerste Europese Bananrepubliek’.

***

Lieve mensen, ik kan alleen maar besluiten dat het nooit eerder zo duidelijk was dat onze analyse, de Vlaams Belang-analyse de juiste is.

Of het nu gaat over het immigratieprobleem, de islamisering of over het veiligheid- en drugsprobleem, onze analyse is de meest duidelijke en de enige juiste.

Nooit eerder werd ons gelijk zo duidelijk bevestigd.

Nooit eerder speelde het Vlaams Belang een zinvollere rol dan vandaag.

Nooit eerder verklaarde een burgemeester openlijk in de media dat hij tracht het programma van de oppositie uit te voeren zoals Janssens deed.

Nooit eerder was er meer nood aan een  “stok achter de deur”, aan een zweeppartij die de anderen kan tot daden dwingen. 

Het Vlaams Belang wordt meer dan ooit onmisbaar.

Sterker zelfs: Wij gaan er voor zorgen dat onze partij de verrassing van de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen wordt !

 

Dames en heren,

tot zover mijn politieke uiteenzetting, want vandaag gaan we niet enkel onze politieke honger stillen.

Vandaag gaan we onze Vlaamse plicht vervullen. Onze plicht is een plezierig, plezant statement tegen de vervreemding en tegen de islam.

Revolutie op zijn Vlaams. De islam is tegen alcohol. En vermits wij tegen de islam zijn: SCHOL.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions