Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Ankes toespraken


Verkiezingsmeeting

27.05.2007 - Dames en heren, Vrienden, partijgenoten, Er zijn er misschien onder u die zich afvragen of verkiezingscampagne bij de traditionele partijen al bezig is, want tot dusver is er nog niet al te veel gebeurd. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar puilde de brievenbussen rond deze tijd al uit van de papieren beloften, maar vandaag is alleen het Vlaams Belang al echt inhoudelijk campagne aan het voeren. Niemand van de traditionele partijen schijnt goed te weten waarover deze verkiezingen gaan. Er zijn geen specifieke programmapunten of beleidsvoorstellen die er uit springen. Het enige thema lijkt wel ‘wie van de drie Vlaamse traditionele partijen de eerste minister mag leveren’. We hebben al een hele dierenriem aan kandidaat-premiers. Vanuit zijn ‘luchtkasteel in Toscane’ roept ‘blauw konijn’ Guy Verhofstadt, dat hij terug premier wil worden. Een beetje in de stijl van een Belgische kroonprins die wil koning worden, maar feitelijk nog een kikker is. Op wandel met zijn geit Trudy, roept Yves Leterme - wiens meest bekende Vlaamse beleidsdaad - naast de geitwandelingen natuurlijk – er in bestaat dat hij zijn bril heeft vervangen door een oogcorrectie, Wel, die Yves Leterme dus, die roept dat hij en hij alleen Vlaanderen zal kunnen besturen vanuit een Belgische regering en als premier wel te verstaan. En dan heb je nog de rode pasja Johan Vandelanotte, die in de stilte van Oostende, helemaal niets zegt, maar stilletjes hoopt dat hij als derde hond met het been mag gaan lopen. Het is een héle beestenboel, een geit, een konijn en een derde hond – samengehouden door een kikker die perse Koning wil worden. Dit alles, terwijl het Vlaams Belang onbetwist de grootste oppositie partij in ’t land is en wij door de media behandeld worden als een paria. Het Vlaams Belang wordt traditiegetrouw en dus ook in deze verkiezingscampagne zoveel mogelijk genegeerd en uitgesloten door de media. Hiervoor hebben de bollebozen van de VRT trouwens een nieuw excuus bedacht. In de grote debatten mogen tegenwoordig enkel de 3 Vlaamse ‘kandidaat-premiers’ aan bod komen en omdat wij die niet zouden hebben, mogen we niet meedoen aan de grote TV-debatten. Alles draait om die nep-strijd over wie de nieuwe premier zal, mag of moet worden. De media, maar ook alle traditionele partijen willen het zo proberen voor te stellen alsof de federale verkiezingen van 10 juni enkel zouden gaan over de keuze tussen Verhofstadt of Leterme. Het maakt echt niet uit of het nu Guy Leterme of Yves Verhofstadt is die premier wordt. We gaan naar parlementsverkiezingen en geen presidentsverkiezingen. Dan hadden die heren in Vlaanderen maar al lang een onafhankelijke Vlaamse republiek mét een president moeten installeren. Dames en heren, Eigen belang is het enige, waar de verkiezingen volgens de traditionele partijen om draaien. Niet om U of over de toekomst van ons land. Niet over de vergrijzing en de onbetaalbaarheid van de sociale zekerheid. Niet over de hoogte - of beter de laagte - van de pensioenen. Niet over de werkgelegenheid of over het weglopen van steeds maar meer grote bedrijven naar lage loonlanden. Niet over de bijna duizenden nieuwe vreemdelingen, die onder 8 jaar paars ons land zijn binnengekomen. Dáár hebben ze het niet over. Deze verkiezingen gaan volgens hen écht niet over U. Het gaat over hén. Over de drie grote kanonnen van de traditionele partijen, die perse de macht willen. Maar de drie Vlaamse kandidaat-premiers beseffen ook zelf maar al te goed dat ze enkel de titels en de eer zullen krijgen, maar niet de échte macht. Ze krijgen als premier misschien wat internationale uitstraling en mogen al eens op reis gaan om aan de wereld te tonen dat ze bestaan, maar de echte macht in dit land zit en blijft bij de Parti Socialiste en bij niemand anders. Als de Vlamingen dus op 10 juni stemmen voor één van die drie traditionele partijen dan geven zij eigenlijk de macht aan de PS en aan de creaturen van de PS. Aan Di Rupo zeker, maar ook aan die fameuze Dardenne, een staatsman die de wereld ons benijdt en die als een soort Sus Antigoon, met een fles aan zijn been door de politieke wandelgangen dwaalt. Ook aan Laurette Onkelinx, die de helft van de gevangenen gratie geeft én de andere helft laat ontsnappen. Dames en heren, Er is geen enkele reden om op een andere partij dan de onze te stemmen. Neem nu bijvoorbeeld de VLD, die blonk de afgelopen jaren uit in het niet uitvoeren van haar beloftes: De VLD ging de lasten op lonen met 10% verminderen. De lasten op lonen blijven tot op heden stijgen. De VLD ging het BTW tarief verlagen voor noodleidende sectoren zoals de horeca en de bouw. Het BTW tarief is nog steeds 21%. De VLD ging zorgen voor 200.000 nieuwe jobs. VW vorst schrapt banen, Belgacom schrapt banen, Opel schrapt banen …moet ik het lijstje nog afmaken ? Het is trouwens ook zeer ironisch te moeten vaststellen dat het juist onder de VLD is dat de belastingdruk historisch hoog is gebleven en ondertussen op het hoogste belastingniveaus van gans Europa ligt. Tijdens al die jaren Paars is de VLD, die zogezegd de belastingen ging verlagen, er dus niet in geslaagd, hierin fundamenteel verandering te brengen. De VLD is de vleesgeworden onbetrouwbaarheid. Geen enkele partij ‘kickt’ zo op de macht en werpt met zo’n gemak haar verkiezingsbeloften overboord. Met het oog op de komende verkiezingen hebben ze weer een hele nieuwe reeks beloftes in de aanbieding, maar wie kan daar na 8 jaar regering en dus tijd genoeg om dat allemaal al lang te hebben gerealiseerd, nog in geloven. Ik niet, … zó blond ben ik nu ook weer niet. Dames en heren, Ook de SP.a is plat op de buik gegaan voor de macht. Is het u ook al opgevallen dat de SP.a, bij monde van Freya Van den Bossche, meer met de consument bezig is dan met de gewone werkman ? Links heeft uit politieke correctheid de blanke arbeiders links laten liggen. Blanke arbeider, ja, want tot nader order is de autochtone Vlaamse arbeider nog altijd blank,…of mag die waarheid ook al niet meer gezegd worden ? Ik hoor trouwens in het werkgelegenheidsdebat van de SP.a enkel nog pluri-, multi- en ander kul en dan liefst nog doorspekt met zogenaamd positieve discriminatie van allochtonen, wat gewoonweg negatieve discriminatie betekent voor de Vlaamse werknemers. Meer dan welke partij ook is de SP.a, door de bloedband met een incontournable Parti Socialist, een continue factor geweest in het regeringsbeleid. Die perverse bloedband heeft natuurlijk wel een fameuze prijs voor de Vlamingen: namelijk een muisstille houding op het communautaire vlak. En in dossiers zoals de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde hoor je de SP.a nauwelijks. De SP.a komt nóóit op voor de verdediging van de Vlamingen. Merkwaardig genoeg kan frontvorming tegen de Vlamingen, met die Franstalige subsidie junkies wél, als het gaat om de partijfinanciering af te pakken van het Vlaams Belang. Het énige goede punt dat ik hen misschien kan geven, is het feit dat zij mee hun goedkeuring gaven aan de beslissing dat in ons land voortaan de absolute voorrang van rechts geldt. Da’s toch goed nieuws voor het Vlaams Belang ! Dames en heren, Verwacht ook geen heil van Yves Leterme. Hij gaat voluit voor het kiezersbedrog én de vaandelvlucht als minister president naar de Belgische regering. De wil van de kiezer wordt ondergeschikt gemaakt aan zijn persoonlijke carrièreplanning en hij misbruikt bovendien de Vlaamse regering als zijn privé propagandamachine. Hoe wil Leterme Vlaanderen meer macht, meer middelen en meer bevoegdheden geven als zijn enige drijfveer niet het vooruithelpen van Vlaanderen is, maar eerste minister worden. Neem van mij aan dat men in dit land geen eerste minister wordt, tenzij men eerst al z’n rechtmatige Vlaamse eisen laat vallen. Boven de deur van Wetstraat 16, de woning van de eerste minister, zou de laatste regel van de spreuk van Dante’s hel moeten staan: “ Laat varen alle Vlaamse hoop, gij die hier binnentreedt ” Maar het ergst van al is Yves Leterme zijn gebrek aan politieke moed. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde zou “5 minuten politieke moed vergen”, volgens Leterme. Brussel-Halle-Vilvoorde is nog altijd niet gesplitst. Erger nog, doordat Brussel-Halle-Vilvoorde niet gesplitst is, zijn de verkiezingen van 10 juni ongrondwettelijk volgens ons hoogste grondwettelijk Hof, maar daar trekt Yves Leterme zich niks van aan, zolang hij maar in de running is voor het premierschap. De Walen moeten inderdaad niet bang zijn van de CD&V en nog minder van hun kartelpartner NV-A. De N-VA is geen radicale Vlaamse partij. De N-VA is de Vlaamse schaamlap van CD&V. Bart Dewever, heeft zich als een volleerde ballerina, in een zeer ongemakkelijke spagaathouding gemaneuvreerd door de tegennatuurlijke kartelverbinding met CD&V. Ik vraag mij al geruime tijd af wanneer die spagaat gaat scheuren, want iedere man hier in de zaal weet dat pijn gaat doen. Bart De Wever en Geert Bourgeois hebben een niet te stillen machthonger. Zelfs een verstandhuwelijk met een belgicistische partij hadden ze ervoor over. De N-VA hangt aan mekaar met tafelspringers en carrièristen. Mensen die enkel en alleen met zichzelf bezig zijn, er van uitgaand dat het allemaal hun tijd wel zal duren. Henry Kissinger zei ooit dat macht de ultieme liefdesdrank is. Wel, na de verkiezingen zal de kater navenant zijn. Want, beste mensen, De vraag is, of het inderdaad hun én – véél belangrijker - Uw tijd gaat duren. U weet net als ik, dat de begroting van dit land, al 8 paarse jaren met allerlei kunstgrepen uit het rood wordt gehouden. Privé pensioenfondsen van ettelijke miljarden – zoals Belgacom - werden door de staat overgenomen en hielpen éénmalig de begroting in evenwicht brengen. Maar straks komen de pensioenen van die werknemers, ten laste van de staat en van de belastingbetalers. Meer dan het vooruitschuiven van het probleem is dat natuurlijk niet. Nieuwe of bestaande miljardengebouwen – zoals het justitiepaleis hier in Antwerpen – werden verkocht aan de privé en vervolgens terug gehuurd. Alweer een éénmalige financiële meevaller die op zeer korte termijn natuurlijk meer gaat kosten aan de belastingbetaler. Tel daarbij de blijvende miljardenstroom naar de bodemloze put die Wallonië heet, dames en heren, en het is nog maar de vraag of het Uw tijd wel zal duren. Zullen de pensioenen, de ziekteverzekering, de sociale zekerheid wel gegarandeerd blijven met de korte termijnpolitiek eigen aan de gevestigde partijen? Wel, ik geloof het niet. Maar, dames en heren, gelukkig gaat het allemaal nogal meevallen. En waarom ? Wel, we gaan geen van allen oud worden. U schrikt misschien, maar het is de waarheid. En waarom is het de waarheid. Omdat Al Gore het gezegd heeft. U weet wel, die gebuisde presidentskandidaat van de Verenigde Staten, die een nieuw leven heeft gevonden met het verspreiden van rampenfilmen. Al Gore – of in ’t schoon Vlaams - Gore Al heeft bevestigd dat wij allemaal niet lang meer te leven hebben, want het klimaat warmt op. Ik ben niet verzuurd en warmte associeer ik op het eerste zicht met meer zonnetje, terrasjesweer, bikini’s, korte rokken en andere leuke dingen. Gore Al daarentegen die ziet dat allemaal uiterst somber in. Die ziet vanuit de Verenigde Staten dat de ijskappen aan het afsmelten zijn. Doe geen moeite om in Vlaanderen – de lage landen bij de zee, weet u wel - nog een huis te kopen of te bouwen. Neen, doe dat niet want alles loopt hier onder water. Koop gewoon een zwemvest of beter nog, een roeiboot want het einde is nabij. Gore Al heeft het gezegd en de getuigen van Jehova ook al zo ongeveer 20 keer. Dames en heren, ik wil eigenlijk niet meewarig doen over de klimaatproblematiek. Er zal met ons klimaat wel iets aan de hand zijn. Kijk, maar naar mijn glas water: er zit al geen ijs meer in. Of de mens de énige verantwoordelijke is voor het veranderende klimaat, weten we eigenlijk niet en dat moet eens op een wetenschappelijk correcte manier bekeken worden en eventueel moet er ingegrepen worden. Maar waar het momenteel allemaal om draait én daar loop ik de muren van op, is de onwaarschijnlijke paniekzaaierij die een paar maand geleden is ingezet, enkel en alleen met de bedoeling om de Groenen terug in het parlement te krijgen. U weet dat als het de Groenen lukt om de kiesdrempel te halen, dat dat zéér goed is voor de gevestigde partijen en zéér slecht voor uw portemonnee. Het is goed voor de gevestigde partijen omdat zij dan misschien – héél misschien – geen tripartiete zullen nodig hebben om een regering te vormen. Komen de Groenen mee in de regering dan hebben de traditionele partijen een zeer gewillige partner die verantwoordelijk zal worden gesteld voor alle sluikse belastingverhogingen die zullen worden doorgevoerd. Om het klimaat te redden zal u de komende jaren om de oren worden geslagen met allerlei milieutaksen. Taksen zullen de planeet redden. Het gat in de begroting zal gevuld worden, met het gat in de ozonlaag als excuus. Dames en heren, Het énige alternatief bij deze verkiezingen is het Vlaams Belang. Wij zijn de énige partij die met een inhoudelijk krachtig programma naar de verkiezingen gaat, dat ik zoals de internet fanaten onder u wel weten, graag samenvat onder de drie V’s: Vlaanderen, Veiligheid en Vreemdelingen. Juist op die domeinen heeft de paarse regering van Guy Verhofstadt het schromelijk laten afweten en er een vreselijke puinhoop van gemaakt. De traditionele partijen weten van geen hout pijlen maken. Hun partijstandpunten zijn een mengelmoes van vanalles en nog wat, maar ze bieden in deze verkiezingscampagne geen echte beleidsopties aan; geen justitiebeleid, geen belastingsbeleid, geen werkgelegenheid en al zeker geen staatshervorming. De staatshervorming is zelfs géén prioriteit voor de CD&V die toch in kartel zit met de NV-A. Zij hebben een lijstje met 10 prioriteiten en daar is de staatshervorming er geen van. Misschien maar goed ook, want meer federalisme is de verkeerde weg om Vlaanderen te geven waar het recht op heeft. Het Vlaams Belang is daardoor duidelijk de énige partij die Vlaanderen bovenaan haar topprioriteitenlijstje heeft. Alle traditionele partijen blijven ook - tegen beter weten in - het veiligheidsprobleem onderschatten. Hun bewering dat het maar gaat om een ‘gevoel van onveiligheid’ is een kaakslag en een belediging voor alle slachtoffers. Oudere mensen durven ‘s avonds de straat niet meer op. Mensen geraken gevangen in een wurggreep van angst en onzekerheid. De PS is op 4 jaar tijd in geslaagd het hele justitie beleid om zeep te helpen. Dit soort van politiek banditisme moet voor eens en altijd opgeruimd worden en het terugdringen van de criminaliteit moet ook dé topprioriteit van de nieuwe regering worden. Maar terwijl de kandidaat-premiers het zoveelste debatje opvoeren over de verhitting van onze aarde, vergeten ze hoe erg het gesteld in met de verhitting van onze wijken. Om de haverklap wordt er verwezen naar “An Inconvenient truth”. We moeten het echt niet in Amerika gaan zoeken, we hebben onze eigen “inconvenient trut”; Ze noemt Laurette Onkelinx ! Dames en heren, Tot slot wens ik de derde V van ons partijprogramma, het vreemdelingenbeleid, een persoonlijk accent te geven met de V van vrouw. Want het is altijd hetzelfde met de multiculturele progressieven, hé: hun strijd voor de gelijkheid tussen man en vrouw eindigt waar hun multiculturele waanbeelden beginnen. Ze zijn blind, doof en stom als het gaat over het feit dat een groot aantal moslims in ons land krampachtig blijft vasthouden aan schandalige islamitische gebruiken, die vrouwen achterstelt en die volledig in strijd zijn met onze fundamentele mensenrechten én met de gelijkheid tussen man en vrouw. In ons land zijn er volgens zéér recente cijfers bijna 3.000 seksueel verminkte vrouwen. Bovendien lopen een groot aantal jonge meisjes het risico om dit jaar nog besneden te worden en dus afgrijselijk verminkt te raken tijdens de vakantie. In België gebeuren die verminking trouwens ook en dit vaak in keukens of achterkamertjes. De regering ging het aanzetten tot vrouwenbesnijdenis strafbaar maken, maar ik wacht nog altijd, evenals op de eerste actie tegen vrouwenbesnijdenis vanwege het centrum voor racismebestrijding, maar dit past waarschijnlijk niet in hun multiculturele kraam. Wie zijn hond de oren laat couperen wordt bestraft, maar in België is tot op heden nog niet eens 1 PV opgesteld wegens seksuele verminking. Dit is toch allemaal ontoelaatbaar in onze westerse samenleving. Vrouwen hebben evenzeer als mannen rechten. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. Vrouwen moeten vrij en publiek hun mening kunnen geven. Vrouw moeten persoonlijk hun echtgenoot kunnen kiezen. Vrouwen moeten kunnen huwen uit liefde en mogen nooit gedwongen worden te huwen. Het huwelijk is trouwens een verbintenis tussen gelijken en geen contract van dienstbaarheid zoals bij de moslims. Hou ik nu een pleidooi voor de moslimvrouwen om op het Vlaams Belang te stemmen? Nee, absoluut niet. Ik zou absoluut niet willen dat er moslimvrouwen op mij stemmen die dagelijks met hun hoofddoek en lange woestijngewaden blijven uitdagen en dus duidelijk zichtbaar blijven weigeren zich aan te passen. Ik heb niks dan misprijzen voor vrouwen die met die kleding een levende affiche zijn tegen mijn westerse waarden en normen en die bovendien gedogen dat hun dochters en kleindochters sexueel verminkt worden en daar zelfs soms ook nog aan meewerken. Waarom zeg ik dit dan wel ? Wel, ik wil de ogen openen van alle vrouwen voor het te laat is. Stem Vlaams Belang en overtuig uw vriendinnen, kennissen, collega’s en buren. Want, geloof me vrij, de islam streeft niet naar multiculturaliteit, maar naar pure islamitische dominantie met alle gevolgen vandien. En mannen steun uw vrouwen…ik weet dat ieder van u graag rokjes en mouwloze bloesjes ziet… was het alleen al maar daarom. Om deze reden en al die andere die ik al vermelde is er maar 1 alternatief en dat is het Vlaams Belang.

Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions