Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Actualiteit


Klik op de titel van een artikel om het volledige artikel te lezen.

17.12.2014    .......    Begrotingsbespreking Vlaams parlement: dossier Won...

Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zi...

13.11.2014    .......    Openbaar vervoer wordt duurder

Allerlei tariefverhogingen waartoe de regering besliste, zullen het leven van de Vlaming de volgende jaren duurder maken. Op 12 november was...

04.11.2014    .......    Sturing van verkeerslichten in Vlaanderen ruim onv...

Vlaams Volksvertegenwoordigster Anke Van dermeersch bracht in de Commissie Openbare Werken en Mobiliteit het probleem van de nog onvoldoende s...

15.10.2014    .......    Minister we zitten vast in de files, doe iets!

Vraag om uitleg van Vlaams Volksvertegenwoordigster Anke van der Meersch tot Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts ivm een aa...

02.10.2014    .......    Oosterweeldossier

Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch ondervroeg vandaag de heer Weyts, minister van mobiliteit en openbare werken over het Oosterweeldossier.

16.07.2014    .......    Gecoöpteerde senatoren: particratie viert hoogtij

Na de aanduiding van de deelstaatsenatoren, werden de week erop nog eens 10 gecoöpteerde senatoren aangeduid. “Geen goed idee”, me...

31.03.2014    .......    Proficiat, dikke buis voor journalistje: 2/10

Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans ee...

06.02.2014    .......    Vrouwen Tegen Islamisering (VTI) lanceert een affi...

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen genitale verminking bij vrouwen lan...

16.10.2013    .......    VTI verzet zich tegen de sluipende ‘juridische jih...

Voorzitster Anke Van dermeersch en de andere aanwezige VTI-vrouwen...

14.10.2013    .......    Maandag vonnis Rechtbank van Koophandel in zaak Lo...

Vrouwen Tegen Islamisering stelt nieuwe affiche voor.

25.09.2013    .......    Rechtbank van Koophandel oordeelt vrijdag n.a.v. p...

Vrouwen Tegen Islamisering (VTI), neemt kennis van een officieel schrijven van de Franse schoenenfabrikant Christian Louboutin die protest aanteken...

19.08.2013    .......    Vlaams Belang stelt plan op tegen EU-verspilling

De Europese Unie kan gemakkelijk elk jaar ruim twee miljard euro besparen op zijn interne werkingskosten, dat is de conclusie van het besparingsplan d...

06.08.2013    .......    De islam en de vrijheid van meningsuiting

In Nederland laait het debat over de vrijheid van meningsuiting in relatie tot de islam weer op. Het begon met een spraakmakende aflevering van ‘

17.07.2013    .......    Taalwet in Brusselse plaatselijke besturen in 2012...

Elk jaar brengt de vice-gouverneur van Brussel-hoofdstad verslag uit over de toepassing van de taalwetgeving in de Brusselse plaatselijke besturen....

01.07.2013    .......    Met rondje nieuwe belastingen houden Di Rupo en co...

Op basis van de eerste toelichtingen en commentaren van regeringsleden is het Vlaams Belang ook deze keer niet bepaald onder de indruk van het bereikt...

27.06.2013    .......    Vlaams Belang tegen de afschaffing van de begrafen...

De mogelijke afschaffing van de begrafenisvergoeding van rechthebbenden op een rustpensioen van de overheidssector – ambtenaren, militairen en geli...

20.06.2013    .......    43 procent van de gevatte daders in Antwerpen vree...

43 procent van de gevatte daders in Antwerpen vreemdeling. Vreemdelingen fors oververtegenwoordigd in criminaliteitscijfers.Filip Dew...

11.06.2013    .......    FDW zet hoofddoekendebat op scherp

Filip Dewinter zet het hoofddoekendebat nog eens op scherp. Niet in de traditionele pers – die krampachtig vasthoudt aan een dwaas media-cordon als...

24.05.2013    .......    Vlaams Belang-parlementsleden weigeren huldiging

In het Vlaams Parlement werden een aantal Vlaamse Volksvertegenwoordigers gehuldigd voor hun aantal jaren mandaat. Ook de Vlaams Bela...

17.05.2013    .......    Parlementair feest n.a.v. 20 jaar koningschap

Binnenkort zit koning Albert 20 jaar op de troon. Naar aanleiding daarvan heeft het Vlaams Belang vernomen dat Kamer en Senaat op 16 juli een feest...

03.05.2013    .......    1 mei-manifestatie in Genk

Afgelopen woensdag verzamelde het Vlaams Belang in de oude mijngebouwen van Genk voor zijn traditionele 1 mei-viering. Vlaams Belang voorzitter Ger...

31.01.2013    .......    58.414 naturalisatie dossiers liggen te wachten op...

Op de agenda van de plenaire vergadering van 31  januari 2013 van de kamer va...

17.01.2013    .......    Taalmaatregelen Smet: VB gematigd positief

De maatregelen die Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet in het vooruitzicht stelt om taalachterstand bij anderstalige leerlingen weg te werken, z...

04.12.2012    .......    Defensieminister ongewapend tegen salafistische in...

Vandaag ondervroeg ondergetekende de minister van Landsverdediging over de infiltratie van salafisten in het Belgische leger. Onlangs kwam aan het lic...

26.11.2012    .......    Vlaams Belang vraagt dat Brusselse HUB haar studen...

Mannelijke HUB-studenten hebben van de Hogeschool-Universiteit Brussel  het uitdrukkelijke advies gekregen zich voor doopactiviteiten niet langer...

18.11.2012    .......    Pro Europa, tegen EU

Europa kraakt in zijn voegen. De euro sputtert en devalueert in snel tempo. De Europese Unie vertoont totalitaire trekken en pleegt een ondemocratisch...

17.10.2012    .......    verzet zich tegen benoeming van Kir als burgemeest...

Door het oprukkende systeem van het ‘etnisch stemmen’ krijgt de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node de primeur om ’s lands eerste islamitische burg...

26.09.2012    .......    communautaire scheeftrekkingen onmiddellijke innin...

Via een parlementaire vraag vroeg Vlaams Belang-senator Anke Van dermeersch een aantal gegevens op over de verdeling over de gewesten van de onmiddell...

16.09.2012    .......    Islamisering rukt verder op: eerste presentatrice ...

De digitale zender Life!tv pakt volgende week uit met een gesluierde presentatrice. Dat heeft de zender vrijdag met veel tromgeroffel bekendgemaakt.

18.07.2012    .......    Onbekenden verspreiden valse Vlaams Belang-affiche...

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van affiches (bijlage) waarin het logo van ...

16.07.2012    .......    Slachtoffer krijgt levenslang en dader wordt ongem...

Een kranig, fier ‘madammeke’. 96 jaar, maar nog fris van geest en kwik voor haar leeftijd. Ze deed nog elke dag een wandeling in de buurt, maar dat we...

28.06.2012    .......    Machtsmisbruik van de meerderheid in het Vlaams Pa...

Tot nog toe maakte het reglement mogelijk dat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (zolang over de betrokken bepalingen niet is gest...

21.06.2012    .......    EU zwicht voor Turkse chantage

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het akkoord waardoor Turkse staatsburgers op termijn zonder visum naar de Europese Unie kunnen reizen. Turki...

19.06.2012    .......    Marijke Dillen: Decreet sociale bescherming: maar ...

Vandaag werd het ontwerp van decreet sociale bescherming besproken in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Het decreet zou de basis moete...

04.06.2012    .......    VB eist ontslag van minister Lieten

Het imago van de Vlaamse Regering heeft met de nieuwe incidenten rond Vlaams Minister Ingrid Lieten een absoluut dieptepunt bereikt. Minister Lieten h...

24.05.2012    .......    Waarom de EU de weg kwijt is

Deze tekst van Europees parlementslid Philip Claeys werd aan De Standaard aangeboden als opinietekst, maar prompt geweigerd;  in de V...

22.05.2012    .......    VRT-journalisten op non-actief

Gisteren besliste de VRT om twee van haar journalisten op non-actief te zetten. De twee journalisten zijn de auteurs van het boek ‘De keizer van Oo...

09.05.2012    .......    OPNIEUW OPRUIEND FILMPJE VAN SHARIA4BELGIUM OP INT...

Sharia4Belgium slaat in een recent geplaatst filmpje op Youtube opnieuw toe. Acht...

25.04.2012    .......    Vlaams Belang tegen verhoging Europese begroting m...

De Europese Commissie stelde vandaag een ontwerpbegroting voor 2013 voor die 6,8% meer bedraagt dan die van 2012. De Co...

25.04.2012    .......    Kinderanimatie voor de Vlaamse regering belangrijk...

Naar aanleiding van de niet-indexering van de werkingsmiddelen in het onderwijs werd door diverse inrichtende machten en vakbonden kritiek geuit op...

24.04.2012    .......    Echtscheidingstaks is halfslachtig compromis

Het Vlaams Belang stelt vast dat de Vlaamse meerderheidspartijen met een bijzonder halfslachtig compromis uitpakken rond de zgn.  “echtscheidi...

19.04.2012    .......    80.000 euro voor reizen van Antwerpse deputatie

De voorbije vijf jaar maakten de gedeputeerden van de provincie Antwerpen een dertigtal dienstreizen naar de meest verscheiden buitenlandse bestemm...

17.04.2012    .......    N-VA is een traditionele partij en wordt weldra do...

Bij monde van N-VA-fractievoorzitter in de Kamer, Jan Jambon, heeft de N-VA in De Zondag laten weten dat na de gemeenteraadsverkiezingen i...

22.03.2012    .......    Nauwe banden tussen Sharia4Belgium en jihadistisch...

Mohamed Merah, de moslimterrorist die in Frankrijk de moordende islamitische jihad voltrok door niet minder dan 7 mensen - waaronder drie kinderen ...

05.03.2012    .......    Boekvoorstelling: 6/3/'12 - 20u - Elzenveld, L. Ga...

De organisatie 'Vrouwen Tegen Islamisering' wil de aandacht vestigen op de problemen die een verdere islamisering van onze samenleving met zi...

15.02.2012    .......    VEILIGHEID PROVINCIALE RECREATIECENTRA: NIETS VERA...

De voorbije jaren waren er in verschillende recreatiedomeinen steevast ernstige incidenten met ‘jongere...

01.02.2012    .......    Bijzondere Commissie Dexia dood en begraven

Vanmiddag is opnieuw gebleken dat de toezichthouders van de Nationale Bank van België (NBB) en de autoriteit voor financiële markten en diensten (F...

26.01.2012    .......    Gedichtendag 2012 - thema: stroom

LijnpilootIs't lichtstroom of is't wisselstroom ?De straalstroom heeft hem meegenomenen in mijn rusteloze dromen,

22.01.2012    .......    Hypotheekleningen

Het Vlaams Belang is verontwaardigd over de gebrekkige voorbereiding van de staatshervorming door de federale regering die met de communicatie over de...

23.12.2011    .......    Immigratie-zondvloed moet afgewend worden

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de eenzijdige, tendentieuze berichtgeving van de VRT (in Terzake van 22 december) over de “onvermijdelijk...

15.12.2011    .......    racismeklacht in bij parket en CGKR tegen minister...

Ter gelegenheid van het actualiteitsdebat over het diversiteitsbeleid bij het Vlaamse recruteringsburea...

13.12.2011    .......    Als te weinig allochtonen zich aanbieden bij Jobpu...

Jobpunt, het selectiebureau van de Vlaamse en lokale overheden, wordt vandaag aan de publieke schandpaa...

01.12.2011    .......    Aanpassing wet-Lejeune is niets meer dan schaamlap...

Het Vlaams Belang is alles behalve onder de indruk van de wijzigingen aan de wet-Lejeune die in het vooruitzicht worden gesteld. De aangekondi...

30.11.2011    .......   

De contouren van het akkoord asiel en migratie Di Rupo I worden zichtbaar en het is niet verwonderlijk dat men het na enkele uren eens raakte, want...

28.11.2011    .......    Begrotingsakkoord: compromis à la Belge

Het begrotingsakkoord dat vandaag werd gesloten lijkt nog maar eens een gemiste kans voor Vlaanderen. De aangekondigde 42% besparingen, staan tegen...

25.11.2011    .......    Democratie in gevaar: onderzoek naar uitspraken va...

Het centrum voor gelijkheid en racismebestrijding heeft vandaag meegedeeld dat zij een dossier hebben geopend tegen Vlaams parlementslid Filip Dewi...

22.11.2011    .......    Filip Dewinter op Radio 1: “Di Rupo is niet de opl...

In een interview in het programma De Ochtend op Radio 1 zei Filip Dewinter, fractievoorzitter van het V...

11.11.2011    .......    Helft van de Antwerpse sociale woningen wordt toeg...

Volgens cijfers meegedeeld door minister van Wonen Freya Van den Bossche aan Vlaams volksvertegenwoordi...

27.10.2011    .......    Meerderheid geeft Vlaams Belang gelijk: Energiecon...

Vlaams Parlementslid Filip Dewinter ondervroeg deze gistern in het Vlaams Parlement Vlaams Minister van...

20.10.2011    .......    Brusselse wafels belangrijker dan Brusselse Vlamin...

Morgen (vrijdag 21/10) wordt in de Raad van de VGC gedebatteerd over de Beleidsverklaring 2011-2012. Vlaams Belang zal zijn commentaar op de beleid...

14.10.2011    .......    Antwerps parkeergeleidingssysteem na 3 jaar uitste...

Het Vlaams Belang stelt vast dat de raad van bestuur van GAPA deze ochtend heeft beslist om de vernieuw...

13.10.2011    .......    Vlamingen in Brussel en Halle-Vilvoorde betalen de...

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de teksten van het ‘communautair akkoord’ en stelt vast dat het nog slechter is dan hetgeen we tot op he...

04.10.2011    .......    Vlaams Belang krijgt nogmaals gelijk: bevolkingsex...

Brussels minister Cérexhe haalt het nieuws met de spectaculaire Brusselse bevolkingscijfers: tegen eind 2020 zou de Brusselse bevolking groeien met...

25.09.2011    .......    Ons land en EU moetenEuropees mensenrechtenhof de ...

Het Hof geeft de privacy van de kinderverkrachter voorrang op de openbaarheid van rechtspraak door hem enkel anoniem in het arrest te vermelden, ma...

15.09.2011    .......    Voorstel Di Rupo tot hervorming Senaat is compleet...

Anke Van dermeersch:"De Senaat hervormen tot e...

02.09.2011    .......    Seefhoek is drugsoverlast meer dan beu !

Deze ochtend is de Buurt Observatie Patrouille – Seefhoek (BOP) op stap geweest in de buurt van het ope...

01.09.2011    .......    Enorme kloof gaapt tussen onderwijsminister Pascal...

Vlaams volksvertegenwoordiger Gerda Van Steenberge:

24.08.2011    .......    Vlaams Belang eist opheldering over Griekse deal m...

Op basis van zeer recente berichtgeving in Finse kranten en buitenlandse persagentschappen aangaande de...

08.08.2011    .......    Brandweer en politie aangevallen bij zware brand i...

Gisteren brak in de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek een zware brand uit in twee opslagplaatsen v...

02.07.2011    .......    Antiracismewet schendt legaliteitsbeginsel

Onlangs werd het Vlaams Belang vrijgesproken en mocht het de partijfinanciering behouden omdat er geen inbreuken gebeurden op de racismewet. Ook in Ne...

30.06.2011    .......    Cordon sanitaire splijt meerderheid

Na een urenlange vaudeville in het Vlaams parlement w...

24.06.2011    .......    Charles Picque: “Vlamingen buiten!”

Charles Picqué, de Brusselse minister-voorzitter, begint zich meer en meer op te stellen als een minis...

17.06.2011    .......    Nederland neemt afscheid van multiculturele samenl...

Nederland neemt afscheid van de multiculturele samenleving. Iedereen wordt gevraagd om de Nederlandse waarden en normen te respecteren en t...

06.06.2011    .......    Anti moskee betoging Lier - toespraak Anke Van der...

Gisteren betoogden ruim 700 leden en sympathisanten van het Vlaams Belang tegen de bouw van een megamoskee in Lier. Na het welkomstwoord van Liers&nbs...

04.06.2011    .......    LIER - zo. 5 juni 2011 - 11 u.: Anti moskee betogi...

Het Turkse ministerie van Religieuze Zaken wil via het Diyanet-netwerk een grote moskee bouwen in een Lierse volksbuurt. Reeds geruime tijd voert h...

02.06.2011    .......    Mama is boos

Op 1 juni werd www.mamaisboos.be , de nieuwe onderwijswebsite v...

30.05.2011    .......    Eco-terrorisme

Sinds de moord op Pim Fortuyn en de brandstichtingen door het ALF is bekend dat het groene, extreem-linkse fundamentalisme gevaarlijk is. Dat is zo...

26.05.2011    .......    Betonrot bij VRT

Het VRT-omroepgebouw heeft zijn tijd meer dan gehad. Het gebouw wordt geconfronteerd met veiligheidspro...

11.05.2011    .......    Vlaams Belang eist intrekking vergunning van taxic...

Na de allochtone jongeren in Hofstade, heeft een bepaalde groep Brusselaars zich opnieuw in de meest ne...

09.05.2011    .......    Top-10 vreemdelingencriminaliteit: overwegend Oost...

Op basis van cijfergegevens, afkomstig van de dienst Strategische Misdaadanalyse van de lokale politie ...

05.05.2011    .......    De Clerck met voorsprong kampioen van de straffelo...

Het Vlaams Belang neemt verontwaardigd maar niet zonder verbazing kennis van de wi...

02.05.2011    .......    Hoofddoek geen probleem in Vlapa ?!

Deze namiddag behandelde de Commissie Reglement en Samenwerking van het Vlaams Parlement het voorstel van Vlaams Volksvertegenwoordiger Filip Dewin...

29.04.2011    .......    Na 7 jaar eindelijk een boerkaverbod...

Eindelijk is in de kamer van volksvertegenwoordigers het boerkaverbod gestemd....

27.04.2011    .......    Brusselse overheid sluit ogen voor “jongeren”g...

Naar aanleiding van de regelmatig terugkerende problemen met allochtone amokmakers in Hofstade en op bu...

20.04.2011    .......    Geen Europese kieskring !

Het Vlaams Belang kant zich tegen het voorstel om een Europese kieskring in het le...

18.04.2011    .......    ‘WARE FINNEN’ overwinnen !

Bij de parlementsverkiezingen in Finland boekte rechts een forse overwinning. Voo...

15.04.2011    .......    Blijf van onze feestdagen!

Vlaams Belang Hoboken gaat maandag 18 april ’11, onder leiding van

14.04.2011    .......    Turkse ambassadeur in Brussel wil verbod "racistis...

N.a.v. het Vlaams Belang-congres "Nederland, Denemarken, Zwitserland, Italië ... Kordaat immigratiebel

12.04.2011    .......    Stadspark: dagzaak ja - discotheek, neen!

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de plannen om de afgebrande discotheek in het Stadspark hero...

07.04.2011    .......    Bevolking Brussel en Halle-Vilvoorde groeit veel s...

Het weekblad Knack brengt deze week ee...

06.04.2011    .......    Minister Grouwels past eigen versie van de taalwet...

De Brusselse openbare vervoersmaatschappij MIVB verzekert, zoals de Lijn, busverbindingen die soms de...

05.04.2011    .......    Invoering schrootpremie

Het Vlaams Belang neemt kennis van de maatregelen die werden uitgedacht op de interministeriële confer...

31.03.2011    .......    Soc. economie, meerwaardeneconomie, maatschappelij...

In de commissie FinanciĂ«n en Economische Aangelegenheden van de senaat kwam de  jaarlijkse ave...

28.03.2011    .......    Eigen Partij Eerst- principe

De meerderheid in de Raad van Bestuur van Gapa heeft vandaag de gunning goedgekeurd voor het aanstellen...

24.03.2011    .......    Dubbele verhoging van uw energiefactuur !

Het Vlaams Belang stelt met verbijstering vast dat er voor de Vlaamse gezinnen reeds volgende maand een forse verhoging van de energiefactuur aanko...

24.03.2011    .......    Inschrijvingssysteem in scholen is reinste discrim...

Het nieuwe voorstel van Vlaams onderwijsminister Pascal Smet, dat bij inschrijving in Vlaamse scholen voortaan aan drie groepen leerlingen verplicht v...

21.03.2011    .......    EU moet zeeblokkade opzetten om toevloed immigrant...

In Italië, en dan vooral op het zuidelijkst gelegen eilandje Lampedusa, zijn sinds januari - start van de onlusten in Noord-Afrika - al meer dan 1...

18.03.2011    .......    Al meer dan 10.000 nieuwe Noord-afrikaanse immigra...

In Italië, en dan vooral op het zuidelijkst gelegen eilandje Lampedusa, zijn sinds januari - start van de onlusten in Noord-Afrika - al meer dan 1...

16.03.2011    .......    Chagrijnige SP.A. wil VL op nummerplaat onmogelijk...

Het Vlaams Belang stelt met verbijstering vast dat SP.A.-Kamerlid Dirk Van der Maelen dinsdag a.s. Staa...

10.03.2011    .......    Hoofddoekverbod in parlement: wil de echte N-VA nu...

Naar aanleiding van een incident in de Kamercommissie Sociale zaken een goede maand terug, waarbij een ...

10.03.2011    .......    Bijna 1 op 2 van de gevatte criminelen zijn vreemd...

Op basis van cijfergegevens, afkomstig van de dienst Strategische Misdaadanalyse van de lokale politie Antwerpen en van de dienst bevolking van de ...

07.03.2011    .......    Nee bedankt, maar toch bedankt!

De Europese parlementsleden van Vlaams Belang namen verontwaardigd kennis van de beslissing van de begr...

07.03.2011    .......    Groen-rode fabeltjes eindelijk doorprikt

Het Vlaams Belang is aangenaam verrast door de sterk onderbouwde Panorama-reportage van zondagavond. In...

04.03.2011    .......    Veiligheidsdebat MIVB te Brussel

Vandaag debatteerde het Brussels Hoofdstedelijk Parlement over het veiligheidsbele...

04.03.2011    .......    Meir betogingsvrij? Niet voor de socialistische va...

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de blokkade van de Antwerpse haven door twee vakbonden. Voor...

03.03.2011    .......    Vlaams Belang kant zich tegen asociale vergroening...

Enkele weken geleden bereikten de 3 Belgische gewesten een principeakkoord over de...

03.03.2011    .......    Vl.Energie moet een volwaardig Vlaams energiebedri...

Energieleverancier Electrabel heeft een aantal klanten met een e-mail aangeraden om de maandelijkse tus...

01.03.2011    .......    A-kaart is eenmalige verkapte belastingverhoging o...

Recent werden de tarieven in de openbare bibliotheken en de stedelijke zwembaden al opgetrokken. Nu zi...

01.03.2011    .......    Messentrekkerij: gemiddeld meer dan Ă©Ă©n feit per...

In 2008, 2009 en 2010 werden gemiddeld jaarlijks 473 criminele feiten gepleegd waarbij een mes werd geb...

22.02.2011    .......    Vlaanderen wil fundamentalistische Milli GörĂŒs-m...

Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) draagt de Antwerpse moskee Huzur (Ieperstraat 2...

22.02.2011    .......    Open VLD’er steunt Vlamingenhater FDF – Vlaams...

Vlaams Belang neemt met verbazing akte van het feit dat de Open VLD in Sint-Lambre...

21.02.2011    .......    Veiligheid in Brussel: zet militairen niet in op M...

Komende vrijdag zou de ministerraad zich buigen over het voorstel van minister Onckelinx, om militairen...

19.02.2011    .......    Minister Lieten moet consequent zijn en ontslag ne...


17.02.2011    .......    FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles ?!

De ‘reflectiegroep’ van de vier grote Franstalige partijen is het vandaag eens...

17.02.2011    .......    Bananenrepubliek BelgiĂ«

Deze morgen voerde het Vlaams Belang o.l.v. Partijvoorzitter Bruno Valkeniers en Vlaams Volksvertegenw...

09.02.2011    .......   

Het Vlaams Belang is verheugd dat het in zijn stelling dat het Gelijke OnderwijsKa...

02.02.2011    .......    Voorrangsbeleid nodig voor Nederlandstalige kinder...

Gisteren begon de periode voor inschrijvingen voor volgend schooljaar in Brusselse Nederlandstalige bas...

26.01.2011    .......    Secretaris Brussels parlement op koffie bij Libis...

Vorige week was Brussels schepen en secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement Bertin Mampaka...

21.01.2011    .......    Politieke rechtspraak leidt tot nog meer asielzoek...

De veroordeling van de Belgische overheid door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wegens het doorverwijzen van een Afghaanse asielzo...

20.01.2011    .......    Politieke verantwoordelijken van Belgische impasse...

Op 23 januari as. staat in Brussel een ‘studentenmars’ op het programma voor ...

19.01.2011    .......    Vlaams Belang wil kostenneutrale oplossing voor he...

De Vlaams Belang-fractie stelt vast dat na jarenlange koerswijzigingen door de Vlaamse Regering de drie...

19.01.2011    .......    Regering Leterme: 50.000 asielzoekers in twee jaar

Vandaag bevestigde staatssecretaris Wathel...

19.01.2011    .......    MR eist opnieuw annexatie Vlaams grondgebied

MR-kopstuk en kandidaat-voorzitter Charles Michel verklaarde afgelopen weekeinde in La Libre Belgique, ...

16.01.2011    .......    Rekenhof mag de NV Liefkenshoek en de toekomstige ...

Sinds de beslissing van de Vlaamse Regering over de toekomst van het Ooste...

07.01.2011    .......    2012: Hendrik Consciencejaar

Hendrik Conscience werd op 3 december 1812 in de Pompstraat 30, hartje Sint-Andries te Antwerpen gebor...

03.01.2011    .......    Beestjes in de kou

Ook al is Wilrijk deel van 't Stad, het is een groen district waar er ruimte is voor het houden van dieren. Er staan in ons district heel wat dieren z...

24.12.2010    .......    Kerstwensen 2011

Lieve websteklezer, je bent een heel bijzondere mens...daarom speciaal voor jou deze digitale wens:"Een goede gezondheid en berge...

15.12.2010    .......    Negatief rapport voor De Lijn

De Inspectie van FinanciĂ«n heeft de ontwerp-beheersovereenkomst van De Lijn grondig bekritiseerd. ...

01.12.2010    .......    Lier 9 dec.: actie tegen bouw van supermoskee

In Lier heeft de Turkse “vzw Association diyanet de Belgique” een aanvraag ingediend voor de bouw van een supermoskee met minaret van maar lief...

23.11.2010    .......    Protestmanifestatie te Ravels

De chaos in het Belgische asiel- en immigratiebeleid wordt elke dag groter. De re...

22.11.2010    .......    Twitter, tweet, compleet getwiet...

De eerste vier volgers kregen vorige vrijdag een etentje. Nummer 500 krijgt rondleiding in senaat! Word dus 'follower' op

20.11.2010    .......    Pestzaak ‘Mactac’: ACV en ABVV sluiten Vlaamsn...

In de zaak-Mactac werd een werknemer van een Waals bedrijf jarenlang gepest door vakbondsleden van ACV en ABVV; Ă©Ă©n pester werd dankzij...

19.11.2010    .......    'Witte' kleuterscholen krijgen 10% minder middelen...

Via een motie, goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van 17 november 2010, v...

18.11.2010    .......    Overstromingen: Vlaanderen is wachtbekken van Wall...

De ernstige watersnood in de Dendervallei ondermeer in de steden Geraardsbergen, Ninove, Liedekerke, Aa...

17.11.2010    .......    Wegenvignet mag niet doorgerekend worden aan de co...

Vanaf 2013 wordt met de wagen rijden weer duurde...

09.11.2010    .......    Interculturele Dialoog adviseert: "Weg met ons"

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het eindrapport van de fameuze Intercu...

03.11.2010    .......    Calimero Bourgeois

In navolging van de Duitse Bondskanselier Angela Merkel leverde nu ook uittredend federaal premier Yves...

03.11.2010    .......    LETERME: “INTEGRATIE HEEFT NIET HET GEWENSTE EFF...

Het integratiebeleid in dit land heeft niet steeds de heilzame effecten gehad die...

30.10.2010    .......    Ook NVA vindt dat Vlaamse kinderen zich maar moete...

De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft vorige week een motie van aanbeveling van V...

28.10.2010    .......    Resolutie voorbereiding boedelscheiding weggestemd...

Vandaag schrijft Peter De Roover, politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging...

13.10.2010    .......    Motorrijbewijs vanaf 24 jaar: zoveelste onaanvaard...

Staatssecretaris voor mobiliteit Etienne Schouppe stelt vandaag dat hij de minimum...

12.10.2010    .......    Vlaams Belang wil dat de Vlaamse Regulator voor de...

Recent publiceerde het Elektronisch Nieuwsarchie...

10.10.2010    .......    Verduidelijkingsopdracht is rem op splisting BHV

Vrijdagavond maakte de persdienst van het Paleis bekend dat Bart De Wever een ‘...

07.10.2010    .......    Vakbonden veroordeeld wegens discriminatie

Het ABVV kondigt aan dat het een kliklijn start voor allochtonen tegen uitzendkantoren wegens vermeende ‘discriminatie’. Men wil zelf vermeende...

05.10.2010    .......    Vlaams Belang eist strikte interpretatie van het b...

Na een tussenkomst van fractievoorzitter Gerolf Annemans heeft de Conferentie van...

05.10.2010    .......    N-VA wil eigen falen camoufleren

De boodschap die N-VA-voorzitter Bart De Wever verspreidde, is bijzonder diff...

02.10.2010    .......    DEHAENE GEBRUIKT WILDERS ALS BLIKSEMAFLEIDER VOOR ...

Volgens Jean-Luc Dehaene is de Nederlandse regeringssamenwerking met de partij va...

29.09.2010    .......    Vrijheid van meningsuiting in het gedrang in Bruss...

Vlaams Belang voert dezer dagen met pamfletten en grote affiches campagne rond de Vlaamse onafha...

27.09.2010    .......    Briefschrijfactie: doe mee !

Het Antwerps Seniorenforum en het Vlaams Belang roepen de Antwerpse senioren op om een protestbrief te ...

25.09.2010    .......    Effectief uitwijzingsbeleid dringend noodzakelijk

In een gezamenlijke nota van Europol, Eurojust en Frontex wordt het aantal illegale vreemdelingen dat j...

25.09.2010    .......    Aansluiting UZ Jette op openbaar vervoersnet

Naar aanleiding van de week van de (im)mobiliteit duiken de problemen van bereikba...

14.09.2010    .......    Hervormingsplannen Smet: gemeenschappelijk eerste ...

Onderwijsminister Pascal Smet (SP.a) wil dat de klassieke opdeling ASO, BSO, TSO ...

30.08.2010    .......    Gerecht dagvaardt Frank Vanhecke wegens vermeend â...

In opdracht van het parket van Dendermonde is Frank Vanhecke, Europees parlementslid en voormalig voorzitter van Vlaams Belang, zopas gedagvaard we...

29.08.2010    .......    Vlaamse Leeuwen ipv Rode Duivels

Het Vlaams Belang sluit zich graag aan bij de visie van Vanessa Hoefkens, echtgenote van Club Brugge-aanvoerder Carl Ho...

24.08.2010    .......    Uitrijperiode moet 14 dagen verlengd worden

Vlaamse Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin&...

21.08.2010    .......    'Vertaalfout' paleis legt tegenstelling bloot

De ‘vertaalfout’ die woensdagavond in het persbericht van het Paleis zat, was...

14.07.2010    .......    Problematische toestand van de Vlaamse wegen is ge...

De voorbije dagen werden de Vlaamse automobilisten andermaal geconfronteerd met allerlei problemen rond de toestand van het Vlaamse wegdek. Bulten en ...

14.07.2010    .......    Persconferentie Europese fractie nav Belgische EU ...

Het Vlaams Belang zal het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie zeer kritisch volgen. Met dat ...

01.07.2010    .......    B. De Wever past cordon sanitair strikt toe

Informateur Bart De Wever ontvangt donderdag de voorzitters van de politieke part...

14.06.2010    .......    Bedankt kiezers !

Anke Van dermeersch werd verkozen in de senaat met 49.336 voorkeurstemmen.Bedankt !...

04.06.2010    .......    Ma. O7/06 : Vlaams Belang voert actie aan gevangen...

Hulpverleners zijn steeds vaker slachtoffer van gemene agressie op het openbaar ve...

04.06.2010    .......    VB schorst gedurende 24 u. de campagne

Het Vlaams Belang heeft met ontzetting kennis genomen van de schietpartij in het ...

02.06.2010    .......    MILQUET ZET VLAAMSE PARTIJEN TERUG MET VOETEN OP D...

De laatste weken hebben CD&V en Open VLD de goegemeente proberen wijs te maken...

31.05.2010    .......    DWARS DOOR VLAANDEREN - toer

Vandaag 31 mei 2010 start de ‘Dwars door Vlaanderen’-toer van het Vl...

31.05.2010    .......    Campagnejournaal

Via onderstaande link vindt u het nieuwe campagnejournaal.

28.05.2010    .......    PRIVACYCOMMISSIE “OPENT ONDERZOEK” NAAR SCHEND...

Het Vlaams Belang reageerde deze ochtend geschokt op het feit dat een gekende Al ...

28.05.2010    .......    Haat en geweld tegen homo’s, meisjes, Vlamingen,...

In Brussel is beroering ontstaan over een homokoppel dat door ‘jongeren’ uit d...

13.05.2010    .......    Raad van State handhaaft verkiezings-KB

Het Vlaams Belang heeft zopas via fax het arrest ontvangen van de Raad van State inzak...

12.05.2010    .......    Nood aan Vlaamse strategie

Tijdens een debat tussen Bart De Wever en Filip Dewinter, gisteravond in Terzake,...

07.05.2010    .......    Opendeurdag Europees parlement

Deze zaterdag 8 mei zetten de Europese instellingen in Brussel, waaronder het Europees parlement, ...

06.05.2010    .......    Transferstudie Vives geeft Vlaams Belang gelijk

Het onderwerp is lange tijd een Belgisch taboe geweest, maar het Vlaams Belang pl...

04.05.2010    .......    Hasseltse Badr-moskee organiseert lezing van mosli...

Op 15 mei vindt in de Hasseltse Badr-moskee een lezing plaats van de moslimextremist Sheikh Said el-Mok...

29.04.2010    .......    Nieuwe kans

De Standaard, 29 april 2010:Vlaams Belang staat nog nergens. Het partijbestuur en de verschillende fractieleiders moeten eerst nog samenkom...

25.04.2010    .......    Koning benoemt pyromaan tot pompier

Het Vlaams Belang reageert geschokt op de aanduiding van Reynders tot ‘bemiddel...

23.04.2010    .......    Hongarije moet Belgisch EU-voorzitterschap overnem...

Het Vlaams Belang is van mening dat de val van de federale regering en de regimecrisis die daar de oorz...

21.04.2010    .......    BHV: remedie Dehaene stukken erger dan kwaal zelf

Zoals het Vlaams Belang altijd al had voorspeld, dreigt de ”remedie” waarover...

15.04.2010    .......    Opnieuw meer vekeersdoden: verkeersbeleid moet Vla...

Volgens cijfers van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe vielen er vo...

12.04.2010    .......    V-debat te Knokke-Heist

Zo. 11 april organiseerde Vlaams Belang Knokke-Heist in zaal Ravelingen te Heist een debat tussen de z...

08.04.2010    .......    Vliegende prins mag wat meer dan een ander

Nu het weer stilaan opnieuw beter wordt, kunnen de buurtbewoners rond het paleis van Lake...

05.04.2010    .......    Zogenaamde verstrenging van de snel-Belg-wet is sc...

Het Vlaams Belang stelt vast dat de heden aangekondigde zogenaamde “verstrenging” van de snel-Belg-...

05.04.2010    .......    VRT zet de val open, Van Rompuy en Keulen trappen ...

De Panorama-reportage van gisteren over de Vlaamse Rand heeft geoogst wat ze blijk...

02.04.2010    .......    Moord op Bulgaars student: nu, na 3 maanden pas be...

Sinds vandaag zijn beelden bekend, pas na drie maanden vrijgegeven door het federale parket, waarop te ...

01.04.2010    .......    Referendum over islamisering en toetreding van Tur...

Vandaag maakte de Europese Commissie haar eerste voorstellen inzake het "Europees burgerinitiatief" bek...

01.04.2010    .......    FDF imiteert zĂ©lf al jaren nazi-jargon

Het Vlaams Belang is niet verbaasd door de schokkende vergelijking die FDF-voorzi...

31.03.2010    .......    Tuchtprocedure tegen burgemeesters

Vlaams minister Bourgeois zal de niet-benoeming van de kandidaat-burgemeesters va...

26.03.2010    .......    Buitenlandse handelaren betalen geen BTW

De praktijk wijst uit dat buitenlandse handelaren op onze handelsbeurzen komen verkopen zonder hier ...

26.03.2010    .......    Agressie tegen medisch personeel: 1 feit per dag !

Een tweetal weken geleden geraakte bekend dat ambulanciers zich in toenemende mate...

21.03.2010    .......    Voorstel van ordonnantie minarettenverbod in Bruss...

In januari j.l. diende het Vlaams Belang in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een voorstel van ordo...

21.03.2010    .......    TEVREDEN OVER OPTIE SLUITEN BRUSSELSE RING

Luidens berichten in de media laat de Vlaamse regering verschillende alternatieve...

17.03.2010    .......    Stadstol voor Brussel: terug naar de middeleeuwen ...

Brussels Staatssecretaris De Lille wil, met de steun van Ecolo, een Brusselse stadstol voor wagens invo...

17.03.2010    .......    Geen Congolees defilĂ© in Brussel, geen Belgisch d...

Minister De Crem zal hopelijk in het zand bijten met zijn uitnodiging om het Congo...

11.03.2010    .......    Brussel en de Brusselaars verarmen. Hoog tijd voor...

Vandaag luidde Brussels minister-voorzitter Charles Picqué (PS) de noodklok over de precaire financië...

08.03.2010    .......    Vilvoords gemeenteraadsbesluit onderuit en Fransta...

Minister Van den Bossche heeft vandaag bekend gemaakt dat de verkoop van sociale w...

06.03.2010    .......    VBJ eist rechtzetting


02.03.2010    .......   

"In het nemen van wraak, is een mens gelijk met zijn vijand maar slechts door er aan te verzaken, is hij superieur."Francis Bacon, Engels ...

23.02.2010    .......    Europese politieke partijen kregen al 60 miljoen e...

In de financiële controlecommissie van het Europees Parlement, waarvan ook Frank Vanhecke (VB) deel ui...

17.02.2010    .......    12 ton slachtafval illegaal geslachte schapen op

Ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest eind vorig jaar, werd maar liefst bijna 13 ton slachtaf...

13.02.2010    .......    Valentijn

Aan de vooravond van Valentijn voert het Vlaams Belang actie m...

11.02.2010    .......    Vlaams Belang stemt tegen nieuwe Europese Commissi...

De Vlaams Belang-delegatie in het Europees parlement stemt resoluut tegen de nieuwe Europese Commissie,...

09.02.2010    .......    Wij komen op voor Opel in het Europees parlement !

Tijdens het debat over Opel in de plenaire vergadering heeft Vlaams Belang-europarlementslid Philip Cla...

29.01.2010    .......    Politiezone Zuid moet onder federale curatele gepl...

Anderlecht was de jongste dagen opnieuw het toneel voor aanhoudende rellen door “jongeren”, nadat e...

28.01.2010    .......    Gruwelijk, duur offerfeestje !

Het islamitische Offerfeest  van eind 2009 heeft de Brusselse belastingbetale...

27.01.2010    .......    Splitsing: Vast Nationale Cultuurpactcommissie

Op de agenda van de installatievergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (VNC) stond&nbs...

15.01.2010    .......    Aanmeldingssysteem onderwijs: Gerechtelijke proced...

Vandaag (15 januari) werd in de plenaire vergadering van de Vlaamse Gemeenschapsco...

14.01.2010    .......    Motorrijders in de kou

Gisteren (13 januari 2010) werd in de commissie Infrastructuur van het Brussels Hoofdstedelijk Parlemen...

12.01.2010    .......    Vlaams Belang eist snelle duidelijkheid over het M...

Gisterenavond werden de Kamerleden op de hoogte gebracht van de definitieve versi...

11.01.2010    .......    Snelle verislamisering van onderwijs voor Nederlan...

De drie secundaire scholen (Elishout, Kasterlinden en Zaveldal) en de basis...

05.01.2010    .......    Mama is boos !

Vandaag starten de Brusselse Nederlandstalige scholen met een nieuwe inschrijvings...

05.01.2010    .......    Staatshervorming begraven

Premier Leterme bevestigde gisteren officieel wat reeds lang in de sterren stond ...

17.12.2009    .......    Brussels minister Huytebroeck wentelt verantwoorde...

In de Commissie Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement werd minister...

15.12.2009    .......    Geen nieuwe abortuscentra

Bent u voor het leven en tegen abortus ?Lees hoe dan ook de folder in bijlage !...

15.12.2009    .......    Betekening arrest RvS bij dienst Vreemdelingenzake...

De reactie van staatssecretaris Wathelet op de vernietiging van zijn ‘instructie...

04.12.2009    .......    Wij zijn Sinterklaas niet !

Deze ochtend vatte het Vlaams Belang aan 30 treinstations in Vlaanderen – samen met eve...

01.12.2009    .......    Too little, too late

De Vlaamse regering wil de negatieve spiraal van bedrijfssluitingen en ontslagen doorbrek...

30.11.2009    .......    B-H-V: Minderhedenverdrag maakt problemen groter

Het voorstel van VLD-Kamerlid Luk Van Biesen om het Minderhedenverdrag goed te ke...

27.11.2009    .......    Geen nieuwe abortusklinieken, maar nieuwe opvangce...

Burgemeester Bart Somers maakt zich boos over de weigering van katholieke ziekenhuizen om...

27.11.2009    .......    Onmenselijke afslachting

Gisteren gaf de dierenrechtenorganisatie Gaia gruwelijke beelden vrij van ritueel...

24.11.2009    .......    Visietekst door geheel partijbestuur goedgekeurd

Vandaag berichten een aantal media uitgebreid over de ontwerp-visietekst die zate...

24.11.2009    .......    N-VA is "waakhond-pro-Turkije" van Europees parlem...

Zoals bekend heeft de kersverse Europese niet-verkozen ‘president’ Van Rompuy destijd...

22.11.2009    .......    Geen efficiĂ«nt afdwingbaar inburgeringsbeleid in ...

Alhoewel de vorige Vlaamse regering beloofde dat het nieuwe systeem van administratieve b...

22.11.2009    .......    President, verloochen uw mening over de toetreding...

Nu Herman Van Rompuy tot president van de EU is gekozen, zal het Vlaams Belang hem beoordelen volgens enk...

19.11.2009    .......    President van "BelgiĂ«-in-het-groot"

Op het Europese topberaad van heden zijn de staatshoofden en regeringsleiders het uiteindelijk toch een...

19.11.2009    .......    Europees presidentskandidaat Van Rompuy is tegen t...

Daily Telegraph schrijft vandaag een artikel "Herman Van Romp...

18.11.2009    .......    Mensenrechten primeren !

Van 14 tot en met 22 november vindt in Antwerpen, in het kader van Europalia China, ...

14.11.2009    .......    Cohesiefondsen: 72% voor WalloniĂ« - 28% voor Vlaa...

Net als vele andere burgers van de Europese Unie nemen wij met verbazing kennis van het meest recente j...

14.11.2009    .......    Islamitische hypocrisie

In december organiseert Brussel Export een economische missie naar Israel. Enkele ...

27.10.2009    .......    Privatisering van franstalig basisonderwijs is de ...

Naar aanleiding van de goedkeuring van het voorstel van decreet inzake het facili...

24.10.2009    .......    Woorden wekken, voorbeelden strekken

Heden ochtend kwam de Partijraad (PR) â€“ het hoogste orgaan binnen het Vlaams Belang – samen om onder meer een nieuwe Pa...

20.10.2009    .......    VBJ nodigt jonge VLD’ers uit op een infonamiddag...

Een nieuwe wervingscampagne van Jong-VLD moet jongeren naar eigen zeggen ‘prikkelen’....

20.10.2009    .......    Brussel, hoofdstad van de criminaliteit

De Europese fractie van het Vlaams Belang neemt akte van de artikels in De Standa...

15.10.2009    .......    Belangen-conflict-misbruik

Volgens Karl-Heinz Lambertz, minister-president van de Duitstaligen...

29.09.2009    .......    Visie zonder actie is een hallucinatie

Succes ligt in de actie. Het enige wat telt is immers het resultaat.

25.09.2009    .......    Geen loonsvermindering voor leerkrachten

In een besparingsplan stelt Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A), lui...

25.09.2009    .......    Islam: paard van Troje

"Steden Tegen Islamisering" (STI) en het Vlaams Belang organiseerden gisteren een colloquium over de i...

22.09.2009    .......    5 Raadsheren gewraakt van het Grondwettelijk Hof

Vandaag 22 september 2009, om 15u20 komt het Grondwettelijk Hof in het gebouw aan...

18.09.2009    .......    Rellen in Molenbeek: dringend nood aan harde aanpa...

Gisterenavond was Brussel andermaal het toneel van zware rellen met allochtonen. ...

17.09.2009    .......    VB stemt tegen Barroso

Zoals aangekondigd heeft de Vlaams Belang-delegatie in het Europees Parlement vanmiddag tegen de herben...

17.09.2009    .......    Vlaamse regering buigt over de hele lijn

Na de vergadering van het Overlegcomité van vandaag kan maar één conclusie wor...

14.09.2009    .......    VB wil algemeen hoofddoeken verbod in alle scholen

Het Vlaams Belang stelt vast dat het protest van radicale moslims aan de schoolpoorten al...

31.08.2009    .......    De ‘metropolisering’ van Halle-Vilvoorde ?!

De militant-francofone krant Le Soir reageert vandaag wild enthousiast op de hand...

29.07.2009    .......    Illegaliteit NIET belonen !

Het Vlaams Belang voerde vandaag in Antwerpen actie tegen de nieuwe algemene regularisatie van illegalen. De nieuwe regularisatiegolf...

24.07.2009    .......    Verdere uitleg is overbodig...

Dit zijn de namen van de 3 veroordeelde criminelen die uit de Brugse gevangenis ontsnapten per helicopter: 1. Ashraf Sekkaki...

23.07.2009    .......    Europese raad en commissie moeten uitleg geven ove...

De nieuwe collectieve regularisatieronde die door de Belgische regering werd aangekondigd...

18.07.2009    .......    Brusselse Vlaming gedegradeerd tot 6de-rangsburger

De Brusselse volksvertegenwoordigers van de Gemeenschappelijke Gemeenschapsco...

09.07.2009    .......    Vlaams regeerakkoord: de berg heeft een muis gebaa...

De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement stelt vast dat wat het nieuwe Vlaams regeerakkoord bet...

03.07.2009    .......    ABVV organiseert heksenjacht

Het ABVV stelt bewijzen te verzamelen tegen bedrijven die geen allochtone werknemers in d...

29.06.2009    .......    Algemeen hoofddoekenverbod in Antwerpse scholen nu...

Het Vlaams Belang dringt bij monde...

22.06.2009    .......    De wereld op z'n kop

Islamsymbolen mogen wel, politieke symbolen mogen niet in het Brussels Hoofstedelijk Parl...

19.06.2009    .......    Formateursnota zonder ambitie

De Vlaams Belang stelt vast dat Kr...

18.06.2009    .......    Wettelijke zelfverdediging thuis wordt bijna onmog...

Op 14 april 2009 verscheen het aangepaste koninklijk besluit van 24/04/1997 tot b...

09.06.2009    .......    Teamwerk

Geloofwaardigheid was en is ons handelsmerk en ook in de campagne hebben we getracht...

07.06.2009    .......    Bedankt !

Bij deze wil ik u bedanken voor het uitbrengen van uw voorkeurstem.Na een makke campagne vol meelijwekkende domme uitspraken:- Freya Van d...

06.06.2009    .......    Stem ANKE !

Morgen vindt u Anke Van dermeersch op volgende plaats op de Vlaams Belang lijst:LIJST nr. 7Europa:      ...

05.06.2009    .......    Nederland stemt rechts: proficiat !

De PVV van Geert Wilders is bij de Europese verkiezingen de tweede partij van Nederland geworden na de CDA.Het duidelijk dat de strijd van...

05.06.2009    .......    Stem tegen de toetreding van Turkije tot de EU

Het Vlaams Belang is de enige partij die zich verzet tegen toetreding van Turkije tot de EU.Stem da...

03.06.2009    .......    BAM-projecten hebben te grote impact op de Vlaamse...

Vandaag geraakte bekend dat Europa niet aanvaardt dat de investeringskosten van de BAM -&...

01.06.2009    .......    FDF-provocatie mag niet onbeantwoord blijven

In ‘La Derniùre Heure’ stelt FDF-voorzitter Olivier Maingain de gewaarborgde ...

28.05.2009    .......    Gezichtvervormende campagnefolder: de videoclip

Om de verkiezingscampagne wat kleur te geven werd o.a. een promotieclip opgenomen.De clip kan je downloaden op

27.05.2009    .......    Steun Anke's filmpje !

Vanaf vandaag staat Anke's monstertruckvideo ter promotie van de verkiezingen op de site van De Standaa...

27.05.2009    .......    Europa: wist u dat ... ?

Op 7 juni willen Verhofstadt en Dehaene uw stem voor ‘meer Europa’. Maar wist u 


27.05.2009    .......    Verkiezingsknutselpakket

Open de onderstaande bijlage.Print deze tweemaal af.Knip de banaanvorm uit volgens de oranje stippellijn.Leg de twee uitgeknipte vorme...

14.05.2009    .......    Brusselse lijstverbinding is verarming van de demo...

Het Vlaams Belang neemt akte van de lijstverbinding tussen 10 Vlaamse parti...

09.05.2009    .......    Traditionele partijen ook inzake Europa volstrekt ...

Op een persconferentie heeft Jean-Luc Dehaene, Europees lijsttrekker van CD&V, vandaag erkend dat z...

08.05.2009    .......    Gewettigd verweer

Vlaams Belang heeft steeds maximaal de belangen van de wapenbezitters in dit land verd...

08.05.2009    .......    CdH houdt anti-Vlaams Brussels pleidooi

In het licht van de nakende verkiezingen houden de Franstalige partijen en politic...

02.05.2009    .......    1-mei: Vlaams Belang familiefeest

Duizenden Vlaams Belangsympathisanten zakten af naar de Antwerpse Scheldekaaienvoor het 1 mei-familiefeest.   Iedereen kon ...

30.04.2009    .......    Aanpak ‘9.11-betoging’: ComitĂ© P haalt snoeih...

In het rapport over de aanpak van de betoging tegen islamisering, kr...

28.04.2009    .......    'De Buffel', door het Rund

Raf Sauviller streefde in zijn boek 'De Buffel' over JM Dedecker niet naar objecti...

25.04.2009    .......    CD&V: Stilstaan in moeilijke tijden

Vandaag, zat. 25 april 2009, congresseerden de Vlaamse christe...

25.04.2009    .......    60 miljoen nieuwe vreemdelingen tegen 2050

In het Europees Parlement werd deze week het verslag-Busuttil goedgekeurd over een gemeen...

17.04.2009    .......    Wij ruimen op !

Op donderdag 16 april jl.  stelde het Vlaams Belang in Antwerpen haar kandidatenlijst, de campagne en prioriteitenprogramma...

07.04.2009    .......    Obama houdt pleidooi voor Turkse toetreding tot EU

Naar aanleiding van het bezoek van Barack Obama aan Praag drong de Amerikaanse president aan op de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. ...

05.04.2009    .......    Ronde van Vlaanderen gestart !

Zondag 5 april, zo'n twee maanden nog tot aan de volgende Vlaamse en Europes verkiezingen. De perfecte tijd en aangelegenheid om de verkiezin...

04.04.2009    .......    ACHTERGEHOUDEN STUDIE OVER TRANSFERS BEWIJST GELIJ...

De Tijd maakte deze week melding van een achtergehouden transferstudie van de Vla...

19.03.2009    .......    Evocatieprocedure NBB springt af door fundamentali...

In de Kamer werd vorige week het wetsontwerp gestemd tot wijziging van het organ...

19.03.2009    .......    NaĂŻeve N-VA wil meer stemrecht voor buitenlandbel...

Het Vlaams Belang is zeer tevreden dat het de uitbreiding va...

19.03.2009    .......    Strebger asielbeleid nodig, geen lakser

Verschillende organisaties voeren actie voor de regularisatie van de zogenaamde ‘mense...

15.03.2009    .......    Geen boycot-actie in B-H-V

Het Vlaams Belang is bijzonder verbolgen over de hoogst merkwaardige houding van ...

11.03.2009    .......    Brusselse bendes niet bestreden met speciale Gewes...

De jongste maanden laait het bendegeweld in Brussel opnieuw hoog op. Regelmatig gaan gewelddadige bende...

10.03.2009    .......    Strenger veiligheidsbeleid door splitsing gerechte...

Het Vlaams Belang is ten zeerste verontwaardigd over de uitl...

20.02.2009    .......    Van Rompuy heeft geen crisisbeleid

De budgettaire controle heeft aangetoond dat de begroting voor 2009 een tekort heeft van ...

20.01.2009    .......    VERKEERSVEILIGHEID IN GEDRANG DOOR LAKSE OMRUILING...

Vandaag verschijnt in P-magazine een uitgebrei...

15.01.2009    .......    Partijfinancieringsproces op de lange baan geschov...

Zoals bekend, hebben alle Waalse partijen en de nuttige helpers van de SP.A een procedure ingespannen o...

13.01.2009    .......    VOKA heeft gelijk - geen nood aan nog meer Belgisc...

Een recente bevraging van Voka leert dat een overweldigende meerderheid van de Vlaamse on...

08.01.2009    .......    Vlaanderen maakt zich in Europa belachelijk met Le...

De Vlaams Belang-delegatie in het Europees Parlement stelt vast dat de politieke zeden in...

11.12.2008    .......    EU-bemoeizucht

Volgens de Europese Commissie moet bij de gezamenlijke verkoop van een nieuwbouwwoning en...

05.12.2008    .......    Red die arme schaapjes !

Op maandag 8 december as. vindt het Aid el Kebir (feest van het schaap) plaats. Traditiegetrouw worden n.a.v. dit isl...

14.11.2008    .......    Geen supermoskee !

Het Vlaams Belang neemt met verontwaardiging kennis van de plannen om in de Brusselse gemeente Sint-Jan...

06.11.2008    .......    Economische crisis ?!

Volgende week zaterdag 15 november en zondag 16 november 2008 organiseert het Vlaams parlement het “Festival van de...

31.10.2008    .......    Slanke en performante overheid dringend nodig

Uit een studie van de onafhankelijke denktank Itinera blijkt dat het overheidsapparaat in...

27.10.2008    .......    Vergiet Europa

Als het over migratie gaat lijkt Europa momenteel meer op een vergiet dan op een f...

27.10.2008    .......    Europese defensie politiek

Het huidige Europa kent al een lange periode van vrede en politieke stabiliteit.

20.10.2008    .......    Europese verkiezingen: Tijd voor plan D

Volgend jaar in juni vinden de 7de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats. In ons land is het ...

20.10.2008    .......    Vlaanderen in Europa en de wereld

De wereld mondialiseert en wacht niet op ons. Vlaanderen moet dringend zijn plaats...

15.10.2008    .......    Schijnbegroting van een schijnregering

Het Vlaams Belang is niet onder de indruk van de begroting die de regering-Leterme deze m...

13.10.2008    .......    Morgen scheert men gratis

Het Vlaams Belang stelt vast dat Yves Leterme, ook wat het dossier Fortis betreft, blijft...

13.10.2008    .......    Begroting 2009 is knip- en plakwerk

Nadat de begroting 2008 volledig in de prak is gereden, kan Vlaams Belang wat de begrotin...

07.10.2008    .......    Strengere controle Europese buitengrens nodig

Vlaams Belang-europarlementslid Philip Claeys werd door de commissie Buitenlandse Zaken v...

25.09.2008    .......    Ouders van Joe ook in het hart gestoken

Het Vlaams Belang is geschokt door de uitspraak van het assisenhof in de zaak Adam G....

22.09.2008    .......    E-Magazine: doorbreek de censuur !

Zeggen dat de media niet altijd correct over het Vlaams Belang berichten, is een ...

16.09.2008    .......    Vlaams Belang tevreden over voorstel tot splitsing...

Het Vlaams Belang neemt via de Artsenkrant kennis van het studiewerk en gedetailleerd voo...

11.09.2008    .......    9/11 Symbolische wake met rozen aan WTC-gebouw te ...

Vanmiddag hielden een 200-tal militanten van het Vlaams Belang en Steden tegen Islamisering (STI) een symbolische wak...

10.09.2008    .......    Symbolische actie nav 9/11

De door Filip Dewinter ingespannen procedures bij de burgerlijke rechtbank en de ...

10.09.2008    .......    Vlaams-Brabant in de wurggreep van Europa

Het Vlaams Belang is niet te spreken over het schrijven van de Europese Commissie waarin ...

07.09.2008    .......    Politieke heksenjacht op Frank Vanhecke

De eis om opheffing van de onschendbaarheid tegen Vanhecke is gebaseerd op een te...

06.09.2008    .......    Gordelen

Zoals elk jaar, zal het Vlaams Belang manifest aanwezig zijn op de Gordel aanstaande zond...

04.09.2008    .......    Ook VOKA pleit voor 'meer Vlaanderen'

Het Vlaams Belang is opgetogen met het recente standpunt van de Vlaamse werkgeversorganis...

01.09.2008    .......    9/11 Herdenking aan WTC-gebouw te Brussel

Nadat vorig jaar op 11 september 2007 de Brusselse burgemeester Freddy Thielemans de manifestatie van S...

07.08.2008    .......    Klacht bij Vast ComitĂ© voor Taaltoezicht : gegron...

Het Agentschap voor de Buitenlandse Handel werd in 2002 opgericht ingevolge een samenwerkingsakkoord tu...

17.07.2008    .......    'Sociale dumping' in ons land, maar niet in Duitsl...

In mei 2009 worden de grenzen van ons land helemaal opengegooid voor arbeiders uit de nie...

15.07.2008    .......    Geen confederalisme, maar onafhankelijkheid !

Het Vlaams Belang herhaalt dat het ontslag van de regering-Leterme niet meer dan logisch ...

14.07.2008    .......    3 burgemeesters: wanneer is het geduld van Keulen ...

De drie niet-benoemde burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Linkebeek en Kraainem gaan lusti...

11.07.2008    .......    11 juli-boodschap

Terwijl we in België de stuiptrekkingen van het onwerkbare Belgische model meemaken, ste...

10.07.2008    .......    Grondwettelijk Hof bevestigt Vlaamse wooncode

Het Vlaams Belang nam zopas kennis van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de Vl...

08.07.2008    .......    Vlaams Belang verwelkomt uitgestoken hand van Geer...

  In NRC Handelsblad en De Morgen herhaalt Geert Wilders vandaag zijn pleidooi voor...

08.07.2008    .......    Oppositie in Europees parlement wordt monddood gem...

Vandaag werd in het Europees Parlement het verslag van de Britse socialist Richard Corbet...

02.07.2008    .......    Lange Wapper op de helling.

Vlaams Regering moet met het schaamrood op de wangen een nieuw, bijkomend alternatievenonderzoek voor het Lange Wapper-tracé organiseren !

02.07.2008    .......    Parkeerproblemen in Antwerpen.

Het Antwerps parkeerbeleid blinkt niet uit in klantvriendelijkheid. De gemeenteraad – enkel Vlaams Belang–Vlott stemde tegen – ...

23.06.2008    .......    Geen fiscale autonomie in CD&V financieringsplan

Toen vorige week in De Tijd details uitlekten over het 'financieringsplan' van CD&V, ...

19.06.2008    .......    Vernietigingsberoep racismewet voor Grondwettelijk...

Vandaag, donderdag 19 juni om 14....

18.06.2008    .......    Spectaculaire stijging van het aantal illegalen.

De jongste maanden kent dit land een spectaculaire stijging van het aantal illegalen. Dat...

17.06.2008    .......    Vlaams Belang dient klacht in wegens racisme tegen...

De overwinning van het 'neen' in Ierland bij het referendum over het Lissabon-Verdrag zor...

14.06.2008    .......    Europese Unie moet leren luisteren naar de kiezers

Het Vlaams Belang is zeer verheugd over de uitslag van het Ierse referendum. De huichelachti...

01.06.2008    .......    'Eigen volk laatst' politiek bereikt nieuw hoogtep...

Nieuwe financiering leerplichtonderwijs straft ’witte scholen':ast de massa aan extra toelagen en subsidies die vereni...

15.05.2008    .......    Raad van Europa: compleet absurde inmenging over n...

Het Vlaams Belang vindt de eerste bevindingen van de onderzoekscommissie van de Raad van Europa over de niet-benoeming van de Fransta...

30.04.2008    .......    Turkse provocatie !

Het Vlaams Belang stelt vast dat de langverwachte hervorming van het beruchte artikel 301 van de Turkse strafwet, dat de vrije mening...

29.04.2008    .......    Democratie op hellend vlak door B-H-V

De Conferentie van de Voorzitters van het Parlement besliste zojuist om morgen woensdag 30 april geen plenaire vergadering te houden. Deze beslissi...

28.04.2008    .......    B-H-V bochten van de Vlaamse meerderheidspartijen

Het Vlaams Belang kijkt met stijgende verbazing naar het onwaarschijnlijke bochtenwerk dat de Vlaamse meerderheidspartijen dit weekei...

23.04.2008    .......    Geen nieuwe gastarbeiders !

Vandaag stelde de kersverse minister van Migratie- en Asielbeleid haar beleidsnota voor. Opvallend is de eigenaardige logica die mevr...

22.04.2008    .......    Cultuurpactcommissie weigert Vlaams Belang-klachte...

Gisteren discussieerde de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, die moet waken over de goede uitvoering van de cultuurpactwet, over e...

22.04.2008    .......    Indoctrinatie van onze kinderen

Een screening van 12 handboeken die in het lager en secundair onderwijs gebruikt worden, toont aan dat deze niet zogenaamd politiek-c...

22.04.2008    .......    Parket laat politie in Anderlecht in de steek

Het Vlaams Belang is ten zeerste geschandaliseerd door het lakse optreden van het Brusselse parket inzake de geweldenaars die werden ...

10.04.2008    .......    Schandalige politieke afrekening !

De Belgische justitie kampt met een hopeloze achterstand, begaat de ene flater na de andere en laat zware criminelen ontsnappen. Maar...

10.04.2008    .......    6.000 Brusselse leerlingen onvindbaar !

Dinsdag gaf Vlaams minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, in de commissie Onderwijs toe dat van zo’n 6.000 leerplichtige leer...

02.04.2008    .......    Vrij Vlaanderen, vrij Tibet !

Vanmiddag nam een delegatie van de Vlaams Belang Jongeren deel aan een demonstratie voor een onafhankelijk Tibet. De manifestatie von...

27.03.2008    .......    Verspilt Jozef De Witte van het CGKR overheidsgeld...

De Commissie Begroting van het Europees parlement heeft gisteren een streng verslag goedg...

19.03.2008    .......    Verdrag van Lissabon met de karwats door de parlem...

Op 13 december ll. werd het Verdrag van Lissabon, de kloon van de door Nederlanders en Fransen weggestemde EU-Grondwet, door de 27 Eu...

18.03.2008    .......    Leterme I: veelzeggende nietszeggendheid

Het Vlaams Belang is verbaasd over de toon die de coalitiepartners van de regering-Leterme proberen te zetten als zou er sprake zijn ...

14.03.2008    .......    Bestel uw gratis folder: HIER

Via deze link kan u uw gratis exemplaar aanvragen van de folder van de nieuw...

13.03.2008    .......    Campagne 'geen hoofddoek' ging vandaag van start

Het Vlaams Belang stelde door middel van een persconferentie heden voormiddag haar nieuwe campagne voor tegen het dragen van de hoofddoek in publie...

13.03.2008    .......    VN-rapport: Franstalige lobby desinformeert anderm...

Het Vlaams Belang vindt het recente VN-rapport van het ‘ComitĂ© tegen Rassendiscriminat...

11.03.2008    .......    Persconferentie: folder en affiche voor hoofddoeke...

In het kader van de campagne "Stop islamisering" lanceert het Vlaams Belang een pamflet en een affiche ter ondersteuning van het invoeren van een hoof...

11.03.2008    .......    Geheim prostitutieonderzoek Van San

Het Vlaams Belang is verbaasd en geschokt over de manier waarop het Antwerpse schepencollege en schepen voor Sociale Zaken Monica De ...

05.03.2008    .......    Reislustige Europese commisarissen

De totale kostprijs van de dienstreizen in 2006 van de 25 Europese commissarissen bedroeg maar liefst 2.597.801,96 euro en in 2007 - ...

28.02.2008    .......    Voorzittersverkiezing: Recht door zee!

Graag nodigen wij u uit voor het Vlaams Belang-congres ‘Recht door zee’, aanst...

22.02.2008    .......    Staatsveiligheid moet terreur bestrijden ipv Vlaam...

Deze week werd Abdelkader Belliraj opgepakt, en met hem nog twee andere ‘nieuwe Belgen’. Volgens de...

20.02.2008    .......    Lancering: www.criminaliteit.org

Donderdag 21 februari lanceert het Vlaams Belang een eigen criminaliteitswebsite:

20.02.2008    .......    Magistratenschool: Vlaams Belang blij met beslissi...

Het Vlaams Belang reageert verheugd op de beslissing van Vandeurzen om geen uitvoering te geven aan de wet tot oprichting van het Instituut voor Ge...

14.02.2008    .......    Recht op vrije meningsuiting moet voor iedereen ge...

Naar aanleiding van het bezoek van Ayaan Hirsi Ali aan het Europees Parlement pleit de Vlaams Belang-delegatie in het Europees Parlement voor een bete...

31.01.2008    .......    Politiek proces

Het Vlaams Belang is geschokt en geschandaliseerd door de veroordeling van Vlaams Belang-gemeenteraadslid Bart Debie door het Hof van Beroep in Antwer...

24.01.2008    .......    Europees klimaatplan wordt dure zaak voor Vlaander...

De Vlaams Belang kan zich akkoord verklaren met de uitgangspunten van het klimaatplan dat door de Europese Commissie wordt voorgesteld. Het is van gro...

23.01.2008    .......    Zeven juridische argumenten

Het Vlaams Belang diende een verzoekschrift in bij het Grondwettelijk Hof tegen de wet, die voor de sociale verkiezingen van 2008 een monopolie g...

11.01.2008    .......    Nieuwe website

Voor mij is ‘nieuws’ alles waarvan je zegt: “Hoe is het mogelijk ?!” Wel, ik heb nieuws
 Een nieuwe website om het nieuwe jaar in te zetten....

27.11.2007    .......    Burgemeester Janssens moet wegens deontologische f...

Sinds enkele dagen acteert de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens als figurant in een tv-spot van het progressieve weekblad Humo. Het betreft een ...

09.11.2007    .......    Spoedpetitie tegen koninklijke staatsgreep

Het Vlaams Belang start een spoedpetitie waarin ze de voorzitters van CD&V en N-VA, Jo Vandeurzen en Bart De Wever, oproepen om zich niet neer te legg...

01.11.2007    .......    Verzoekschrift bij het Grondwettelijk Hof

Deze week werd door enkele Vlaams Belang-parlementsleden een verzoek tot vernietiging van de onlangs goedgekeurde nieuwe antidiscriminatiewet, en mete...

11.09.2007    .......    BelgiĂ« is geen democratie

Nadat de betoging tegen de islamisering van onze samenleving door Brussels burgemeester en islamosocialist Freddy Thielemans was verboden, werd vanmid...

15.07.2007    .......    Vlaams Belang zeer ongerust over formateursnota

EĂ©n van de weinige dossiers die al vrij gedetailleerd zijn uitgewerkt in de formateursnota is dat van de opdeling van het Brussels gerecht. Meteen is...

01.06.2007    .......    Pleidooi voor hogere kinderbijslagen en een signif...

Als gezinspartij onderschrijft het Vlaams Belang het pleidooi van de Gezinsbond voor hogere kinderbijslagen. De Gezinsbond becijferde dat onderstaande...

Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions