Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Proficiat, dikke buis voor journalistj...

31.03.2014 - Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans een zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard. Wat bet...

 Anke persselectie
Anke in Zevende Dag op 9 februari 20014...

08.02.2014 - 9 cent per kilometer. Zoveel zou een autorit in Brussel in de toekomst kosten, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. Tijdens de spits, van 7 tot 9 uur 's morgens en van 4 tot 6 uur 's avonds, kost een rit op de autosnelweg u 5 eurocent per kilometer. Op de andere wegen loopt dat op tot 6 en een halve eurocent. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zou de verkeersbelasting wel verdwijnen. Maar ...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Actualiteit


CdH houdt anti-Vlaams Brussels pleidooi

08.05.2009 -

In het licht van de nakende verkiezingen houden de Franstalige partijen en politici in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een waar opbod in rabiate francofone en anti-Vlaamse uitspraken.

Zo eiste cdH gisteren dat Wallonië en de Franse gemeenschap een gemeenschappelijke regering en parlement krijgen. Die eenheidsregering moet worden samengesteld uit ministers van de Waalse en Brusselse regering. In één adem door wordt verder opnieuw de uitbreiding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met Vlaams grondgebied geëist.

 

Voor het Vlaams Belang is zulks absoluut onaanvaardbaar. De uitbreiding van het Gewest dient voor iedere Vlaamse partij totaal onbespreekbaar te zijn. Tevens wijst Vlaams Belang er op dat het net de Franstaligen zijn die met hun eis voor een Waals-Brusselse eenheidsregering de autonomie van Brussel als apart gewest ondermijnen.

 

Verder liet cdH verstaan dat het ook de verdeelsleutel voor middelen die van het gewest naar de gemeenschapscommissies vloeien, wenst aan te passen van een 80/20 naar een 87/13 verhouding.  Een aanpassing in die zin zou opnieuw zorgen voor extra financiële transfers van Vlaanderen naar francofoon België, aangezien de financiering van Brussel grotendeels gebeurt met federaal en dus Vlaams geld. Tevens merkt Vlaams Belang op dat de Franstalige politici wel pleiten voor een aanpassing van de Brusselse verdeelsleutel, maar verder zedig zwijgen over de verdeling van middelen op federaal vlak. Enige consequentie is hen blijkbaar totaal vreemd.

 

Vlaams Belang is verbolgen over de ronduit anti-Vlaamse houding van cdH, en rekent er dan ook op dat na de verkiezingen van 7 juni e.k. geen enkele Vlaamse partij in een regering zal stappen met deze partij die wat betreft anti-Vlaamse ingesteldheid haar best doet om het FDF voorbij te steken. Vlaams Belang laat alvast een zeer duidelijk ‘Non !’ horen aan mevrouw Milquet.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions