Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Proficiat, dikke buis voor journalistj...

31.03.2014 - Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans een zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard. Wat bet...

 Anke persselectie
Anke in Zevende Dag op 9 februari 20014...

08.02.2014 - 9 cent per kilometer. Zoveel zou een autorit in Brussel in de toekomst kosten, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. Tijdens de spits, van 7 tot 9 uur 's morgens en van 4 tot 6 uur 's avonds, kost een rit op de autosnelweg u 5 eurocent per kilometer. Op de andere wegen loopt dat op tot 6 en een halve eurocent. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zou de verkeersbelasting wel verdwijnen. Maar ...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Actualiteit


Staatshervorming begraven

05.01.2010 -

Premier Leterme bevestigde gisteren officieel wat reeds lang in de sterren stond geschreven: de beloofde staatshervorming wordt begraven. Nochtans maakte Leterme die ‘grote staatshervorming’ enkele jaren geleden zelf tot inzet van de verkiezingen. Hetzelfde geldt voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde zonder Vlaamse toegevingen, waarover Leterme nu gewoon zegt dat hij de volgende federale verkiezingen “op een rechtsgeldige manier” wil laten plaatsvinden. In de Franstalige media gaat hij zelfs nog een stap verder door te verklaren: “We moeten een oplossing vinden voor BHV. Niet per definitie een ‘splitsing’, maar een ‘oplossing’.” Daarmee is de agenda op federaal niveau helemaal in overeenstemming met de Franstalige desiderata zoals die destijds door Milquet werden geformuleerd: niks voor 2011.

De recente verklaringen van de CD&V-premier leggen andermaal de boulevard van gebroken beloften bloot: Leterme wil zich naar eigen zeggen concentreren op het bestrijden van de economische crisis, maar verdedigde eertijds de – juiste – stelling dat een staatshervorming net broodnodig was om een efficiënt beleid te kunnen voeren. Zijn pleidooi voor ‘samenwerkingsfederalisme’ is dan ook flagrant in tegenspraak met zijn eerdere vaststelling dat “het federaal overlegmodel zijn limieten heeft bereikt”. Een en ander bewijst tevens het failliet van de N-VA-participatiestrategie. In maart 2008 gaf de partij van Bart De Wever nog haar vertrouwen aan Leterme I, terwijl die regering – alle beloften ten spijt – niet de minste garantie gaf op een staatshervorming. Aangezien CD&V onder geen beding de Wetstraat 16 wil opgeven en zich opnieuw heeft ontpopt tot de machtspartij van weleer, lijkt het spel gespeeld.

Het zwaartepunt van het debat komt nu te liggen bij de Vlaamse  regering en bij de N-VA, die meteen haar zo geroemde ‘Maddens-doctrine’ opgedoekt ziet. Dat de huidige Vlaamse regering na de verklaringen van Leterme gewoon verder zou doen, is dan ook ondenkbaar. Tenzij ook daar het virus van machtsdeelname tot iedere prijs de bovenhand heeft gehaald.

Het Vlaams Belang zal de regeringsleiders Leterme en Peeters deze week nog ondervragen in Kamer, Senaat en Vlaams Parlement.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions