Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Actualiteit


Briefschrijfactie: doe mee !

27.09.2010 -

Het Antwerps Seniorenforum en het Vlaams Belang roepen de Antwerpse senioren op om een protestbrief te schrijven aan de Antwerpse burgemeester. Het college besliste om financiĆ«le middelen bestemd voor het Zorgbedrijf (en dus voor het ouderenbeleid) te gebruiken voor het betalen van leeflonen. Het aantal leefloontrekkers blijft immers stijgen ten gevolge van de onophoudelijke immigratiestroom. Er komen momenteel gemiddeld 100 leefloontrekkers per maand bij. Dit zal zeker nog heel 2011 aanhouden. De dossiers ingediend in het kader van de algemene regularisatie worden op dit moment behandeld. Voor Antwerpen gaat het om 7.168 dossiers. Daar bovenop moet ook rekening gehouden worden met de ongeveer 10.000 personen ingeschreven in het wachtregister wachtende op een regularisatie. Er is een inhaalmanoeuvre aan de gang om de achterstand weg te werken.

 

Twee jaar geleden keurde de voltallige gemeenteraad - ook het Vlaams Belang vanuit de oppositie - een ambitieus investeringsplan voor rusthuizen en serviceflats goed. Dit Zorgstrategisch plan wordt uitgevoerd door het Zorgbedrijf en omvat de modernisering en uitbreiding van rusthuizen, de bouw van serviceflats, de optimalisering van de werking van de dienstencentra en de verbetering van het aanbod van de thuis- en gezinszorg. Deze investeringen dreigen nu - op zijn minst voor een deel - in het gedrang te komen of vertraagd te worden omdat de leefloonkost aanhoudend stijgt. Het Antwerps Seniorenforum en het Vlaams Belang roepen de Antwerpse senioren op om hun protest, via het sturen van een protestbrief aan burgemeester Janssens, kenbaar te maken.

 

In bijlage vindt u een modelbrief, die eenieder vrij kan gebruiken en verder verspreiden. Het Antwerps magazine van het Vlaams Belang "Antwerps Nieuws" (verschijnt begin oktober) zal melding maken van de protestactie. 

Klik hier voor de bijlage.
Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions