Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Actualiteit


Mama is boos

02.06.2011 -

Op 1 juni werd www.mamaisboos.be , de nieuwe onderwijswebsite van het Vlaams Belang, gelanceerd. Via deze website willen wij scholen, ouders, leerlingen en media op de hoogte houden van onze onderwijsstandpunten en onze tussenkomsten hierover in het Vlaams Parlement en in de gemeenteraden. Via een enquête wordt tevens de mogelijkheid geboden om samen met ons in debat te gaan. De eerste enquête gaat over de plannen van minister Smet om het secundair onderwijs te hervormen.


Het Vlaams Belang kiest resoluut voor een Vlaams kwaliteitsonderwijs dat gespaard blijft van progressieve hernieuwingzucht en overheidsbetutteling en dat aandacht heeft voor onze Vlaamse eigenheid en tradities. Onze partij is gekant tegen het gelijke onderwijskansendecreet en strijdt zo tegen het vals pluralisme dat het vrije initiatief en de pedagogische vrijheid aan banden legt.

Het Vlaams onderwijs heeft steeds een hoog niveau gekend, dankzij de kennisoverdracht aan de leerlingen door sterk gemotiveerde leerkrachten. Het Vlaams Belang wil dit behouden en zal blijven strijden tegen de nivellering van het onderwijsniveau. Onze Vlaamse kinderen hebben immers recht op een kwaliteitsvol onderwijs om zo hun kansen naar de toekomst ten volle te ontplooien. Dit geldt ook voor de allochtone jongeren die we via het onderwijs willen stimuleren om Vlaming onder de Vlamingen te worden. De steun aan de multiculturele samenleving is heilloos en nefast gebleken. Onze kinderen verdienen beter.

Het onderwijs legt mee de bouwstenen van onze toekomst. Als Vlaams-nationale partij waken wij over de vrijheid en de kwaliteit van ons Vlaams onderwijs.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions