Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Proficiat, dikke buis voor journalistj...

31.03.2014 - Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans een zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard. Wat bet...

 Anke persselectie
Anke in Zevende Dag op 9 februari 20014...

08.02.2014 - 9 cent per kilometer. Zoveel zou een autorit in Brussel in de toekomst kosten, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. Tijdens de spits, van 7 tot 9 uur 's morgens en van 4 tot 6 uur 's avonds, kost een rit op de autosnelweg u 5 eurocent per kilometer. Op de andere wegen loopt dat op tot 6 en een halve eurocent. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zou de verkeersbelasting wel verdwijnen. Maar ...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Actualiteit


Machtsmisbruik van de meerderheid in het Vlaams Parlement bereikt hoogtepunt

28.06.2012 -

Tot nog toe maakte het reglement mogelijk dat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement (zolang over de betrokken bepalingen niet is gestemd) in elke stand van de procedure mondeling een verzoek kon worden geformuleerd om advies te vragen bij de afdeling Wetgeving van de Raad van State. Indien dit verzoek gesteund wordt door een derde van de leden, is de voorzitter verplicht hierop in te gaan.

De meerderheid in het Vlaams Parlement drukte deze middag in de Commissie Reglement en Samenwerking meerderheid tegen minderheid nu een reglementwijziging door die de timing voor de mondelinge verzoeken tot raadpleging van de Raad van State nu beperkt tot aan het afsluiting van de algemene bespreking.

Het is duidelijk dat deze reglementswijziging die men mordicus wil doorvoeren er niet alleen komt omwille van het door de oppositie legitiem aangewende huidige parlementaire instrumentarium waardoor de stemming over het volstrekt onrechtvaardige decreet op de scheidingstaks mogelijkerwijze over het parlementair reces zou worden getild, maar uiteindelijk ook te wijten is aan de interne politieke onenigheid over het decreet binnen de meerderheid zelf.

Het Vlaams Belang, in het bijzonder fractieleider Joris Van Hauthem, beklemtoont dat het Reglement geen zaak is van meerderheid en oppositie maar een zaak van het ganse parlement.  Het  reglement is er echter vooral is om de oppositie te beschermen tegen de willekeur van de meerderheid. Als de meerderheid dan op een bepaald moment vaststelt dat ze door haar eigen onenigheid in de problemen geraakt en de oppositie daarop inspeelt, dan is het ongehoord dat de meerderheid op een drafje de regels van het spel aanpast zodat de problemen binnen de meerderheid eventueel opgelost geraken.

De sfeer tussen meerderheid en oppositie in het Vlaams Parlement geraakt dan ook meer en meer verzuurd.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions