Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Proficiat, dikke buis voor journalistj...

31.03.2014 - Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans een zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard. Wat bet...

 Anke persselectie
Anke in Zevende Dag op 9 februari 20014...

08.02.2014 - 9 cent per kilometer. Zoveel zou een autorit in Brussel in de toekomst kosten, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. Tijdens de spits, van 7 tot 9 uur 's morgens en van 4 tot 6 uur 's avonds, kost een rit op de autosnelweg u 5 eurocent per kilometer. Op de andere wegen loopt dat op tot 6 en een halve eurocent. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zou de verkeersbelasting wel verdwijnen. Maar ...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Actualiteit


Grondwettelijk Hof bevestigt Vlaamse wooncode

10.07.2008 -

Het Vlaams Belang nam zopas kennis van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof over de Vlaamse Wooncode. Het Hof gaat niet in op de eisen van de Franstaligen om de Wooncode te vernietigen. De bepaling die van kandidaat-huurders van een sociale woning de bereidheid vraagt om Nederlands te leren, blijft daarmee overeind. Dat het rechtscollege voor de faciliteitengemeenten de mogelijkheid voorziet om een vrijstelling te vragen voor de taalvereiste, verandert niets aan het feit dat het woonbeleid een exclusieve bevoegdheid is van de Vlaamse regering.

 

Het Vlaams Belang is uiteraard tevreden dat de Franstaligen hun slag niet hebben thuisgehaald. Na het oordeel van de Raad van State in 2006 dat de Wooncode geen schending inhoudt van het gelijkheidsbeginsel, krijgen de Franstaligen vandaag dus een tweede maal nul op het rekest.

 

Onze partij wijst er echter op dat de Vlaamse Wooncode niet ver genoeg gaat: enkel de ‘bereidheid’ tonen om Nederlands te leren, zonder dat daar een taaltest wordt aan gekoppeld, is immers veel te vrijblijvend.

 

Het Vlaams Belang maakt zich bovendien geen illusies: de recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof zal geen einde maken aan de Franstalige oorlogsretoriek en aan de anti-Vlaamse hetze die de Franstalige politici bij de Europese instellingen voeren. Dat zal pas veranderen als de taalgrens een staatsgrens wordt.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions