Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


Klik op de titel van een artikel om het volledige artikel te lezen.

17.12.2014    .......    Meer luxe op minder bussen

De Lijn bericht dat er meer luxe zoals wifi en lederen zetels komt op de bussen enz. Helaas gaan er misschien wel geen bussen meer zijn... Het zond...

12.11.2014    .......    Politieke benoemingen bij de Raad van State

De Raad van State is het hoogste administratieve rechtscollege van het land. Door zijn arresten heeft het een grote invloed op het politieke leven ...

04.11.2014    .......    In de bres voor de Vlaamse havens !

Op 7 oktober 2014 keurde de Europese Raad van transportministers een voorstel van verordening met betrekking tot de Europese havens goed. Dit voors...

16.10.2014    .......    Politieke moedwil van Nederlandsonkundige senaatsv...

Tijdens de openingszitting van de Senaat werd MR-senator Christine Defraigne aangesteld tot voorzitter van deze instelling. Dat deze dame n...

09.10.2014    .......    N-VA zet diversiteitsbeleid vrolijk verder

Uit een zogenaamde ‘diversiteitsscan’ van de Vlaamse diversiteitsambtenaar blijkt dat het aandeel allochtonen en mensen met een handica...

04.07.2014    .......    Postjespakkerij primeert in de nieuwe Senaat

Gisteren werd ook de eerste lichting senatoren van de nieuwe senaat geïnstalleerd doordat de deelstaatsenatoren de eed aflegden. Volgende week...

28.02.2014    .......    “Diepgewortelde oerinstincten”

De senaat keurt zeer vaak politiek correcte, ronkende en mooi klinkende resoluties goed, die allemaal dode letter blijv...

28.02.2014    .......    Kritiek op belastingbeleid

In haar tussenkomst over fiscaliteit wees Anke Van dermeersch op de onopgeloste pijnpunten: de te hoge...

21.02.2014    .......    Alweer een nutteloze resolutie

In de senaat worden zeer vaak resoluties ingediend, die vooral bedoeld zijn om applaus te oogsten, maar die volkomen nu...

14.02.2014    .......    Export van Belgische laksheid

Anke Van dermeersch wees op een pervers element in twee verdragen over juridische samenwerking met Brazilië. Op het eer...

07.02.2014    .......    Een opzettelijk veroorzaakte crisis

In een uitvoerige kritiek op het Europees Samenwerkingsakkoord en het Stabiliteitsmechanisme wees Anke Van derm...

24.01.2014    .......    Paspoort voor kleine Osama

Twee echtgenotes van “Belgische” fundamentalisten van Sharia4Belgium die naar Syrië waren vertrokken om zich aan te slu...

06.12.2013    .......    Neen aan het rekeningrijden

In de Senaat werd een wetsontwerp voorgelegd dat een eerste stap is op weg naar rekeningrijden. Weliswaar is dit moment...

06.12.2013    .......    Statuut van statuut

Deskundigen in strafzaken hebben nog altijd geen afdoende statuut. Om daar verbetering in aan te brengen, heeft de Senaat daarover nu een debat gev...

25.10.2013    .......    Debat over regeerverklaring in Senaat

Na de Kamer heeft nu ook de Senaat een debat gevoerd over de regeerverklaring van prem...

28.06.2013    .......    Mossel-noch-vis-politiek over Syrië

Het conflict in Syrië blijft de politiek in ons land beroeren. Minister van Binnenlandse Zaken Milquet (CDH) verspreidt in ons land m...

14.06.2013    .......    Vrijhandel en het risico op culturele teloorgang

De Senaat boog zich over het nog te onderhandelen vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Dit verdrag past...

14.06.2013    .......    6 levende tijdbommen

Druppelsgewijs komen ze terug: de zogenaamde Syriëstrijders, radicale islamisten die hier woonden, maar om religieus fundamentalistis...

06.06.2013    .......    Turkije in de EU: nogmaals nee bedankt

Senator Anke Van dermeersch uitte gisteren in de Senaat haar bezorgdheid over de autoritaire en repressieve manier waarop de Turkse p...

24.05.2013    .......    Senaat stemt opnieuw een EU-wurgverdrag

Een recent grootschalig onderzoek toont aan dat er in Europa geen meerderheid meer is voor de overdracht van meer bevoegdheden aan ...

24.05.2013    .......    Oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw e...

Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikke...

23.05.2013    .......    Instemming Verdrag Economische en Monetaire Unie: ...

Vandaag werd in de Senaat het wetsontwerp houdende instemming met het ‘Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Econo...

17.05.2013    .......    Terrorisme- en extremismebestrijding: ja, maar…

In de Senaat werd een wetsvoorstel ter stemming voorgelegd om de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) voortaan ook de bevoegdheid te geve...

15.05.2013    .......    De jongste vier jaar 28.412 illegalen aangehouden ...

Top 3 van illegale delinquenten: Algerije, Marokko, Roemenië Op 17 december 2012 vroeg senator Filip De...

02.05.2013    .......    Een verdrag inzake culturele diversiteit? Ja, maar...

In de Senaat werd een verdrag ter bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen ter stemming voorgelegd. De bescherming van cult...

18.04.2013    .......    Vlaams Belang vraagt efficiënte maatregelen tegen ...

Sharia4Belgium toont steeds meer zijn ware gelaat. Hun praktijken beperken zich niet langer tot het aanzetten tot geweld, het is nu o...

31.01.2013    .......    Ongestelde vraag over gestelde lichamen

Het bureau van de Senaat heeft een nieuw debat over de Koning zopas geweigerd. Senator Bart Laereman...

17.01.2013    .......    Federale overheid heeft geen enkel zicht op toepas...

Op 13 juli 2011 werd in het Belgisch Staatsblad de zogenaamde boerkawet gepublicee...

07.12.2012    .......    Yogyakarta-principes

In de Senaat woedde een bitsige discussie over de Yogyakarta-principes. Kort samengevat herhalen die zowat alle mensenrechten, en stellen telkens expl...

26.11.2012    .......    Tussenkomst nav beleidsverklaring Di Rupo: "Doe he...

Mijnheer de minister,

14.11.2012    .......    Index en koopkracht

Het behoud van de koopkracht is voor het Vlaams Belang steeds een belangrijk onderw...

08.11.2012    .......    Miss België: houding Marokkaanse instanties en med...

Ex-miss België Anke Van dermeersch ondervraagt minister van Buitenlandse Zaken Zoals uit de dagbladen kon worden vernomen, is er in Marokko...

17.10.2012    .......    Voorzittersverkiezingen worden vervroegd

Het partijbestuur van het Vlaams Belang zich gebogen over de resultaten van de verkiezingen van gisteren.Eerst en vooral wil het Vlaams Belang nog...

24.09.2012    .......    Truckersactie: tewerkstelling voor eigen volk eers...

Het Vlaams Belang staat onverkort achter de truckersactie tegen de overname van hun beroep door goedkope buitenlandse arbeidskrachten. Dit nieuwe syst...

16.09.2012    .......    Kind van 5 met de dood bedreigd

Eind augustus vond de uitgeweken moslimextremist Abou Jahjah het nodig om zijn volgelingen hier te l...

05.09.2012    .......    N-VA: ordinaire leugenaars

Het Vlaams Belang heeft met verbazing kennis genomen van de uitspraken die de Heer Theo Francken vandaag in Knack deed. Zijn bewering dat in de Kamerc...

20.07.2012    .......    ‘Foire Musulmane de Bruxelles’ geeft moslimextremi...

Binnenkort gaat er in de gebouwen van Thurn en Taxis een zogenaamde ‘Foire Musulmane de Bruxelles’ door.  Deze organisatie komt overgewaaid uit P...

16.07.2012    .......    BHV: moedige strijd gestreden

Hoewel de media het deden overkomen alsof de slag om de institutionele hervormingen er een was tussen de traditionele partijen en de ...

28.06.2012    .......    Verbod op extremistische organisaties die oproepen...

Senator Anke Van dermeersch z...

24.05.2012    .......    3 miljoen euro wordt niet ingevorderd door minster...

Vandaag ondervraagd gecoöpteerd senator Bart Laeremans de heer S. VANACKERE, Vice-...

09.05.2012    .......    Vlamingen dubbel zoveel geflitst

In Vlaanderen worden vier maal meer snelheidsovertrovertredingen vastgesteld dan in ed Wallonië. Dat...

07.05.2012    .......    Hervorming Senaat: miljoenenkostprijs amper gewijz...

Anke Van dermeersch: “De senaat kost jaarlijks 77 miljoen euro, en daar zal na deze hervorming  amper iets aan...

25.04.2012    .......    Mondelinge vraag aan Mevrouw Annemie Turtelboom, M...

Onlangs vond in het Vlaams Parlement – in het kader van het nieuwe ‘wapenhandeldec...

21.03.2012    .......    Vlaams Belang wil dat het Vlaams Parlement een bel...

In de Senaat ligt – na de goedkeuring in de Kamer - momenteel het voorstel tot herziening van artikel 195 van de Grondwet ter discussie.  ...

08.03.2012    .......    Vragen Vlaams Belang gecensureerd!

Senaat wordt dictatuur van de meerderheid Vorige week diende Vlaams Belang-senator Bart Laeremans voor het gebr...

01.02.2012    .......    VB steunt Maggie 'Vlaams' Block

In de krant “Het Laatste Nieuws” laat staatssecretaris De Block vandaag weten dat “extra opvang voor asielzoekers niets...

21.01.2012    .......    Vlaams Belang gaat niet naar China

De ambassade van de Volksrepubliek China heeft een aantal kamerleden en senatoren uitgenodigd voor een officieel bezoek. Behalve de vliegtuigticket...

23.12.2011    .......    Tussenkomst nav wetsontwerp diverse bepalingen: Ho...

Tussenkomst wetsontwerp houdende diverse bepalingen 23 december 2011, Senaat. Mevrouw de Voorzitter, Minister, Collega’...

15.12.2011    .......    OCMW-leefloonaanvragers moeten vermogensonderzoek ...

ter aanmaning van de regering om dringend werk te maken van nationale en internationale wettelijke initiatieven en maatregelen om de OCMW-diensten in ...

12.12.2011    .......    Tussenkomst nav regeerverklaring

Mijnheer/mevrouw de minister,Collega’s van de meerderheid,Mijnheer de eerste minister, U startte uw regeringsverklaring met de mede...

06.12.2011    .......    Verdeling ministerposten: Vlaanderen moet de kelk ...

Het akkoord over de verdeling van de ministerposten dreigt de zoveelste slag te zijn in het gezicht van de Vlamingen. Nadat Vlaanderen reeds buiten...

01.12.2011    .......    Wereldaidsdag: een gemiste kans in de senaat

Vandaag is het internationale anti-aids dag. Ook in de senaat is hiervoor uiteraard de nodige aandacht. De senaatscommissies Sociale en Buitenlands...

24.11.2011    .......    Minister van Justitie De Clerck niet afkerig tegen...

Naar aanleiding van een aantal moedige uitspraken van prof. Juliaan Van Acker eer...

22.11.2011    .......    Di Rupo spant koning alweer voor anti Vlaamse kar

Voor het Vlaams Belang voert informateur Di Rupo alweer een stuk theater op door de onderhandelingen over de begroting op te schorten en naar de ko...

11.11.2011    .......    Comité I dient dringend een lid van de echte oppos...

De traditionele partijen hadd...

20.10.2011    .......    Vlinderakkoord blijkt Strikakkoord

Het Vlaams Belang en in het bijzonder Senator Bart Laeremans reageert bijzonder verheugd op de krachtige en goed onderbouwde reactie van de Or...

13.10.2011    .......    N-VA legitimeert communautair akkoord door in Vlaa...

De Vlaams Belang-fractie in het Vlaams Parlement is ten zeerste verwonderd over het aanblijven van de N-VA in de Vlaamse regeringscoalitie. De N-VA is...

05.10.2011    .......    Gerechtelijk BHV: triomf voor de Franstaligen over...

Het zogenaamde splitsingsakkoord inzake het gerechtelijk arrondissement BHV is een triomf geworden voor de Franstaligen over gehele lijn. De Vlaams...

25.09.2011    .......    Onduidelijkheid troef over akkoord financieringswe...

Het Vlaams Belang is in een eerste reactie niet onder de indruk van het triomfalisme van de Vlaamse onderhandelaars over het bereikte akkoord over ...

20.09.2011    .......    Werkgroep Brussel Senaat pleit voor hervorming Bru...

De experts van de werkgroep ‘Brussel’ van de senaat zijn eenduidig tot een advies ...

14.09.2011    .......    Zogenaamde steun aan Griekenland helpt de Grieken ...

Terwijl alle andere politieke fracties met onduidelijke argumenten de operatie van de uitbreiding van h...

02.09.2011    .......    Vlaams Belang feliciteert Antwerpse magistraten en...

Het Vlaams Belang is bijzonder tevreden over de haarscherpe analyse van de hoge Antwerpse magistraten L...

24.08.2011    .......    VB stopt de illegalencarrousel

Uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen krijgen op het einde van de procedure een beve...

16.08.2011    .......    Nood aan moderne schandpaal naar Engels model

In het Verenigd Koninkrijk faalde de overheid enkele nachten op rij in haar strijd teg...

25.07.2011    .......    Noorse gruwel: “Voor zulke extreme wreedheid is en...

Naar aanleiding van de aanslag en de gruwelijke moorden in Oslo en Utoeya, pleit senator Anke Van dermeersch voor de onmiddellijke invoering van bijzo...

09.07.2011    .......    Thuisdetentie - Waar blijft het harde lik-op-stuk ...

Senator Anke Van dermeersch ondervroeg tijdens de vorige plenaire vergadering van ...

04.07.2011    .......    Gebuisd: Elio, dit kan aanzienlijk beter !

De nota van Elio kan ineens naar de vuilbak wegens te slordig opgesteld ofwel vol nonsense:Een citaat uit pagina 38:"Om de geografisch...

02.07.2011    .......    Genitale verminking: onmiddellijke toepassing van ...

Tijdens de plenaire vergadering van de senaat vorige donderdag lag een resolutie ter bestrijdin...

14.06.2011    .......    Vakbonden wringen personeel Aviapartner Belgium de...

Vandaag vind in de senaatscommissie Financiën en Economische Aangelegenheden een actualiteitsdebat plaats met staatssecretaris Schouppe over Aviap...

09.06.2011    .......    Hackers, cybersaboteurs en internetspionnen in Bel...

In april 2007 werden nieuwsagentschappen, banken...

31.05.2011    .......    20.784 niet-Belgen ontvangen voor 39.905 in het bu...

Uit een antwoord van minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx op een vraag van Vlaams Belang-gemeen...

09.05.2011    .......    Vrijlating Martin bewijst dat er sinds Dutroux nie...

Het Vlaams Belang is geschokt door de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om Michelle Martin ve...

04.05.2011    .......    Aantal vreemdelingen in één jaar tijd met 93.000...

Enkele kranten brengen vandaag de bevolkingscijfers van het ministerie van Economi...

29.04.2011    .......    Europese staatssteun regels zijn dringend aan herz...

In de senaatscommissie financiën en economische aangelegenheden stond deze week de ge...

13.04.2011    .......    Interparlementaire commissievergadering in Europee...

Op 13 april 2011 woonde senator Anke Van dermeersch in het Europees parlement de begro...

06.04.2011    .......    “Wallo-Brux” bewijst dat Franstaligen einde va...

De omvorming van de Franse Gemeenschap naar “Fédération Wallonie-Bruxelles” is absoluut geen verr...

30.03.2011    .......    Congo maakt dotaties voor de tweede maal overbodig

Op 9 februari 2011, in tempore non suspecto en los van enige mediaevent of –hype, diende senator Anke Van dermeersch ...

29.03.2011    .......    Vlaams minister-president Kris Peeters moet commun...

De Vlaams Belangfractie in het Vlaams parlement heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de uits...

23.03.2011    .......    Stalbranden: een tragedie voor mens en dier

In 2011 vonden er in ons land op enkele maanden tijd verschillende stalbranden plaats. Zeer veel dieren komen bij di...

03.03.2011    .......    De geruisloze onderwerping van Europa aan Duitslan...

Tegen april 2011 moet ons land aan de Europese Commissie rapp...

22.02.2011    .......    Het Europese circus kost alsmaar meer geld

Het Europees parlement...

22.02.2011    .......    Het Europese circus kost alsmaar meer geld

Het Europees parlement...

17.02.2011    .......    Zonder Haaststraat

Ter hoogte van Wetstraat 16 werd deze namiddag door het Vlaams Belang het straatnaambord ‘Wetstraatâ€...

15.02.2011    .......    Klimaat en hypcrisie

Eind dit jaar gaat in het Zuid-Afrikaanse Durban de 17de VN klimaatconferentie door. Zo’n conferen...

09.02.2011    .......    Klimaatminister Magnette toont weinig respect voor...

Eind dit jaar gaat in het Zuid-Afrikaanse Durban de 17de VN klimaatconferentie door. Dit multilatera...

26.01.2011    .......    N-VA moet virtualiteit van de Belgische constructi...

Na het ontslag van Vande Lanotte of iets dat daar de facto op neerkomt, is het wel...

19.01.2011    .......    Zogenaamde verstrenging naturalisaties lege doos

Het Vlaams Belang is niet te spreken over de hypocrisie die sommige partijen ten t...

19.01.2011    .......    Commissie naturalisaties: de olifant heeft een mui...

Vorige week werd het nieuwe voorstel van algemene criteria voor de beoordeling van...

06.01.2011    .......    'Cyber defence'-planning is dringend nodig

Het internet heeft het mogelijk gemaakt dat significante cybergroepen constant communiceren en nog m...

05.01.2011    .......    Lat ligt nu wel bijzonder laag en mijlenver van de...

Dat Groen! en SP.a volmondig “ja” zouden zeggen tegen bemiddelaar Vande Lanott...

01.12.2010    .......    ASIELCRISIS: VLAAMS BELANG VOERT ACTIE AAN KABINET...

Het voorbije jaar werden niet minder dan 3.500 nieuwe opvangplaatsen gecreëerd, ...

19.11.2010    .......    Personeelstekort bij de federale politie

In Knack van 20 oktober 2010 maakten veiligheidsexpert Brice De Ruyver en de voorzitter van de Federale Politieraad, Willy Brugg...

15.11.2010    .......    Regie der Gebouwen spijst rekeningen personeelsled...

Het Rekenhof heeft al meermaals onregelmatigheden v...

20.10.2010    .......    Parlementaire weg naar splitsing BHV ligt volledig...

Zoals het Vlaams Belang anderhalve week geleden had voorspeld, bleek de ‘verdui...

07.10.2010    .......    Regering aast op sluipende bevoegdheidsuitbreiding

Na een tussenkomst van fractievoorzitter Gerolf Annemans heeft de Conferentie van...

29.09.2010    .......    Vlaams Belang wil Senaat meteen afschaffen en gron...

De vijf senatoren van het Vlaams Belang dienen vandaag een wetsvoorstel in waarin de onmiddellijke afsc...

25.09.2010    .......    Oosterweelverbinding: te duur en onwerkbaar compro...

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van het Oosterweelcompromis van de Vlaams regering. Tot op het l...

31.08.2010    .......    Extreem geweld in gevangenissen moet stoppen

De gewelddaden in de gevangenissen hebben de afgelopen maanden een triest hoogtepu...

30.08.2010    .......    NV-A krijgt Belgisch mes op de keel

Het is niet omdat de koning het ontslag van preformateur Di Rupo geweigerd heeft, ...

24.08.2010    .......    BHV: zes faciliteitengemeenten meer dan ooit twist...

Het Vlaams Belang blijft zich verzetten tegen de toegevingen die momenteel worden...

17.08.2010    .......    Heel de wereld Belg !

In een vraaggesprek met Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) beschrijft Luc Van  der Kelen in HLN wat de nieuwe verstrenging...

06.07.2010    .......    Eedaflegging senatoren

Vlaams Belang senatoren in alfabetische volgorde:Yves Buysse - rechtstreeks verkozen senatorJurgen Ceder - rechtstreeks verkozen senator

02.07.2010    .......    N-VA toont ware gelaat

Het Vlaams Belang vindt het verbijsterend dat de Vlaamse N-VA-ministers Philippe Muyters ...

20.06.2010    .......    Sociale innovatie

Een partij die de verkiezingen wint, kan personeel aanwerven. Een partij die het slech...

16.06.2010    .......    Hoogdringende behandeling van splitsingsvoorstelle...

Bij de openingszitting van kamer en senaat op 6 juli zal het Vlaams Belang de...

08.06.2010    .......    Vandaag 08/06 Anke Van dermeersch op Radio 1 om 18...

Vandaag dinsdag 8 juni om 18.30u wordt Anke Van dermeersch op de VRT voor de verkiezingsuitzending van ...

31.05.2010    .......    ‘USURPERENDE BEVOEGDHEDEN’: verslik u niet in ...

Tijdens een persconferentie nam CD&V vanmiddag de zogenaamde ‘usurperende b...

25.05.2010    .......    BRUSSEL EN ANTWERPEN WORDEN VRIJHAVENS VOOR MOSLIM...

Als reactie op het recent in de Kamer van Volksvertegenwoordige...

14.05.2010    .......    Vlaamse steden worden moslimenclaves


06.05.2010    .......    De splitsing van BHV zal altijd onvoldoende zijn

De kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) is in strijd is met het grondwettelijk discriminatieverbod ...

05.05.2010    .......    België maakt massaal inlichtingen over aan buiten...

BRUSSEL 03/05 (BELGA)De Belgische belastingadministratie heeft in september en oktober vorig ja...

04.05.2010    .......    Bananenrepubliek-verkiezingen

Maandagavond raakte bekend dat 12 voorzitters van Nederlandstalige rechtbanken va...

28.04.2010    .......    Splitsingsscenario wordt voorbereid

De regimecrisis waarin België verzeild is geraakt, is het overduidelijke bewijs dat het Belgische mode...

23.04.2010    .......    BHV-vaudeville

Er zijn ergere problemen in ons land dan de splitsing van BHV. Het is ook geen schande als u niet pe...

20.04.2010    .......    Onderhandelingen over BHV gaan verkeerde kant uit

Indien nog maar de helft van de berichten die vooral in de Franstalige pers uitgel...

13.04.2010    .......    BHV: laat de democratie haar werk doen !

Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de eerste “puzzelstukken” die in d...

01.04.2010    .......    Justitiehervorming: Vlaams Belang hekelt uitbreidi...

Het Vlaams Belang is zeer ontevreden over het justitie-akkoord dat gisteren door d...

01.04.2010    .......    FDF imiteert zélf al jaren het nazi-jargon

Het Vlaams Belang is niet verbaasd door de schokkende vergelijking die FDF-voorzi...

25.03.2010    .......    Franstalige genadeverzoeken worden lakser ingewill...

Senator Anke Van dermeersch stelt vast dat er sterke communautaire verschillen bestaan in het inwill...

17.03.2010    .......    Regelgeving hoofddoekenproblematiek in federaal op...

In een aantal diensten van de federale overheid heeft zich de problematiek van het al dan niet dragen v...

10.03.2010    .......    Aanwerving van gekende bendeleden bij veiligheidsd...

Naar aanleiding van een dodelijke schietpartij in Ukkel, waarbij twee gangsters een toevallige passante...

23.02.2010    .......    Vlaams Belang blijft aandringen op onderzoekscommi...

De belangrijkste vraag die overblijft na de commissievergadering is: “Waarom ...

11.02.2010    .......    Vlaams Belang waarschuwt voor Brussels supergewest

Het Vlaams Belang reageert bepaald ontevreden op de resultaten van het veiligheid...

31.01.2010    .......    Escalatie geweld Brussel: Vlaams Belang eist grond...

Na de rellen van de voorbije dagen en de gedwongen verhuis va...

27.01.2010    .......    BHV: CD&V en Dehaene bereiden zeer zware toegeving...

Vanmorgen lekte in de krant La Libre Belgique het “strijdplan” uit van Jean-L...

25.01.2010    .......    Bondgenoot van cipiers

Het Vlaams Belang heeft ten zeerste begrip voor de staking en de acties van de cip...

15.01.2010    .......    Walen en Brusselaars dienen niet of te laat belast...

Walen en Brusselaars zijn veel lakser bij het indienen van hun belastingaangifte....

14.01.2010    .......    Reynders en C° voeren een misplaatste goednieuwss...

Op dinsdag 12 januari 2010 heeft de federale regering het begrotingsresultaat voor...

12.01.2010    .......    Financiën weet niet hoeveel aanslagen van ambtswe...

Wallonië en Brussel zijn er verhoudingsgewijs ...

09.01.2010    .......    Lallende minister

De beelden van een lallende Michel Daerden (PS) in de Senaat circuleren volop. Op ...

07.01.2010    .......    Asiel en migratie werf is puinhoop

Vorige maand verklaarde de premier in ‘De Keien van de Wetstraat’ dat de werf ...

05.01.2010    .......    Halal Quick

Quick, de hamburgerketen van Belgische origine, is vooral bekend in België, Frank...

10.12.2009    .......    Hypocrisie troef

Er is dezer dagen veel te doen omtrent het stijgend aantal asielaanvragen. Burgeme...

28.11.2009    .......    Wetsvoorstel: verbod op ritueel slachten

In de afgelopen decennia is er in Europa hard gewerkt aan de ontwikkeling van een...

24.11.2009    .......    B-H-V: opnieuw onderhandelen is opnieuw prijs beta...

Jean-Luc Dehaene is aangesteld als diegene die de gesprekken rond de institutionel...

22.11.2009    .......    Rookverbod in de horeca


17.11.2009    .......    Rekeningrijden: een nieuwe vorm van belasting

Rijdt u voor de lol tijdens het spitsuur? Ik alvast niet. Nochtans is het voornaamste ...

06.11.2009    .......    Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Uit de Minimale Klinische Gegevens die door de ziekenhuizen geregistreerd worden,...

22.10.2009    .......    Speculaties over Vlaams Belang

De afgel...

08.10.2009    .......    Wie waakt er over de kwaliteit van de wet ?

Van een aquarium vol vissen kan men gemakkelijk vissoep maken, maar omgekeerd i...

02.10.2009    .......    Kernenergie

Sinds eind vorig jaar is in de Senaatcommissie voor Economie en Financiën de bespreking aan de gang van het "Voorstel van resolutie over de toeko...

29.09.2009    .......    Fortis-fonds is volksverlakkerij

In ...

25.09.2009    .......    Jeugdrecht machteloos tegen zware geweldenaars

Nu de details in de zaak Kabunda stilaan bekend raken, wordt voor de zoveelste ke...

16.09.2009    .......    België verdraagt geen democratie

In een interview met De Standaard deed PS-voorzitter Elio Di Rupo onlangs en...

08.09.2009    .......    Federale overheid 'usurpeert' regionale bevoegdhed...

Minister Vanackere is een merkwaardig man. In het kader van de aartsmoeilijke fede...

07.09.2009    .......    intimidatie en bedreigingen aan de schoolpoorten k...

De protesten tegen het hoofddoekenverbod in Antwerpen en Hoboken lo...

20.07.2009    .......    21-juli toespraak: Albert, Veeg eerst voor eigen d...

In zijn 21 juli-toespraak stond Albert stil bij de economische crisis en de socia...

17.07.2009    .......    Herschikking van de regering

De lang aangekondigde herschikking van de federale regering is een feit. Treden t...

09.07.2009    .......    Karel De Gucht naar Europese Commissie: Commissari...

Het Vlaams Belang neemt akte van de verwachte overstap van Karel De Gucht van de ...

06.07.2009    .......    Plan-Van Rompuy inzake vergoeding Electrabel mag g...

In een haast wanhopige poging om de dramatische begrotingstoestand recht te trekke...

29.06.2009    .......    Rookverbod

Dinsdag stemt de Kamercommissie Volksgezondheid in principe over het wetsontwerp d...

14.06.2009    .......    De kostprijs van immigratie

De aanhangers van een open-grenzen-politiek hebben nog nooit een objectieve analys...

12.06.2009    .......    Geen algemene fietshelmplicht !

Nu de zomermaanden aanbreken, komt onze fiets terug van stal.Fietsen is leuk, maar spijtig genoeg ...

06.06.2009    .......    B. Hoessein Obama: Waar moeit u zich mee !?

De Amerikaanse president B. Hoessein Obama hield onlangs een toespraak in de Egyptis...

05.06.2009    .......    SP.a: partij voor 'Ander Volk Eerst'

Het Vlaams Belang is hoogst verontwaardigd dat niemand minder dan de voorzitter v...

03.06.2009    .......    Franstaligen provoceren

Na Maingain afgelopen zondag – die al werd voorafgegaan door FDF-staatssecretar...

28.05.2009    .......    Zijn Vlamingen "woekerend ongedierte" ?!

“Vlaamse pendelaars zijn woekerend ongedierte dat elke ochtend de Brusselse...

18.05.2009    .......    Demografische tijdbom tikt

Ik ruik de zomer. De temperatuur stijgt en ik wil naar buiten, net zoals mijn vele...

12.05.2009    .......    Overlastboete voor SP.a plakploeg ?

Vorig weekend werd het Deurnese Vlaams Belang-secretariaat beklad met affiches van d...

06.05.2009    .......    Hypocrisie: Plan voor gratis drugstest is niet nie...

Met haar steun aan het VLD-voorstel om kwaliteitstesten voor partydrugs in te voeren, heeft minister Onckelinx zowat ...

28.04.2009    .......    Zombiebanken

Op wo. 29 april 2009 houdt senator Anke Van dermeersch in de plenaire vergadering van de senaat de hierna volgende tussenkomst aangaa...

17.04.2009    .......    Kris Peeters ontvlucht verantwoordelijkheid

Vlaams minister-president Peeters ontvlucht zijn verantwoordelijkhei...

04.04.2009    .......    Multicultureel masochisme bij het CGKR

Het Jaarrapport 2008 van het CGKR, dat Filip Deman -&...

11.03.2009    .......    Wie de eed niet mag afleggen, is iemand die de waa...

Het Vlaams Belang is buitengewoon geschokt door de manipulaties die...

06.03.2009    .......    Vlaams Belang verlaat tumultueuze vergadering van ...

Kennelijk in een poging om het akkoord van de fractievoorzitte...

24.02.2009    .......   

Het Vlaams Belang feliciteert de VRT voor de heldere, onafha...

16.02.2009    .......    Kris Peeters (CD&V) met lege handen naar Vlaamse k...

Vandaag besliste Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) een einde te m...

11.02.2009    .......    Marokkaanse overheid zet rem op integratie

Iedere Vlaamse Marokkaan die over de Marokkaanse en/of de Belgische nationaliteit beschikt, krijgt op het moment dat ...

18.01.2009    .......    Samenstelling BHV-werkgroep wijst op nakende capit...

Het Vlaams Belang is onthutst over de samenstelling van de werkgroep die werd belast om â...

04.01.2009    .......    B-H-V: nieuw belangenconflict én groot compromis ...

Na de mislukking van Leterme op 15 juli beloofden de Vlaamse meerderheidspartijen...

30.12.2008    .......    Dewael vlucht en franstaligen nemen de macht over

Patrick Dewael (Open VLD), momenteel nog minister van Binnenlandse Zaken, wordt straks de...

18.11.2008    .......    Meer koopkracht door netto-loonindexatie

Vandaag beginnen de onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2009...

14.11.2008    .......    CD&V speelt perfide vertragingsmanoeuvres

In de commissie Institutionele Aangelegenheden van de Senaat werd de behandeling van het ...

06.11.2008    .......    CD&V neemt bocht in belangenconflict B-H-V

Vanochtend formuleerde de Senaatcommissie Institutionele Hervorminge...

23.10.2008    .......    Ratificatie Europees octrooienverdrag in senaat me...

In de zitting van de commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat stond het Prot...

15.10.2008    .......    Tussenkomst nav financiële crisis

Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot ins...

08.10.2008    .......    Financiële crisis en hypocrisie

In de Senaatscommissie Financiën vond verleden week een debat plaats over de fina...

07.10.2008    .......    Armand De Decker (MR) kan niet langer senaatsvoorz...

Joëlle Milquet heeft, vooraleer de “dialoog van gemeenschap tot gemeenschap” begonne...

20.09.2008    .......    Bemiddelaars produceren 'wit blad'.

Het Vlaams Belang is helemaal niet onder de indruk van het verslag van de ...

10.09.2008    .......    Gesprek van gemeenschap tot gemeenschap is schone ...

Het antwoord van de Franstaligen op het voorstel van de Vlaamse regering inzake de...

04.09.2008    .......    Communautair overleg wordt zoveelste praatbarak

Uit berichten in de kranten De Tijd en De Morgen blijkt dat CD&V, bij monde van Vlaam...

02.09.2008    .......    Katastrofale begrotingen zijn het gevolg van Belgi...

Inzake de geïmproviseerde begroting 2008 – er is enkel een begrotingsevenwicht op papi...

01.09.2008    .......    VLD doet knieval voor franstaligen: "Geen staatshe...

Nadat Open VLD-voorzitter Bart Somers tijdens het laatste vakantieweekend als wegber

18.08.2008    .......    Eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.

Het Vlaams Belang verbaast zich over het pleidooi van SP.A-voorzitster Caroline Gennez om...

30.07.2008    .......    Overheid moet optreden tegen georganiseerde kraanb...

Het Vlaams Belang is niet te spreken over kraanbezetting door illegalen en/of uitgeprocedeerden. Het is duidelijk dat het hier niet langer gaat om een...

17.07.2008    .......    Senaat wordt door meerderheid met CD&V/NV-A buiten...

° Het Vlaams Belang is verontwaardigd over de wijze waarop het bureau van de Senaat ...

15.07.2008    .......    Trek de stekker uit België

Na een jaar crisis en eindeloos onderhandelen trekt Yves Leterme zelf de stekker uit de f...

14.07.2008    .......    Staatshervorming: Wie gelooft CD&V nog ?

Vandaag is duidelijk geworden wat iedereen reeds met de ellebogen aanvoelde: de deadline ...

09.07.2008    .......    De Wever wil 'Plan B' - Vlaams Belang verheugd en ...

Nu duidelijk is dat er op 15 juli geen ‘grote staatshervorming’ of zelfs geen begin v...

04.07.2008    .......    Leterme: tijd voor plan B

Alle bronnen zijn eensluidend: de onderhandelingen over de staatshervorming en B-H-V zitten muurvast. Voor het eerst heeft zelfs premier Leterme toege...

23.06.2008    .......    De toekomst van de kerncentrales voor 's lands ene...

Het Vlaams Belang is zeer verheugd over de belangrijke uitspraken die de Franstalige libe...

18.06.2008    .......    Idee 'corridor' compleet achterhaald.

Luidens berichten in de – vooral Franstalige – pers, zouden Herman Van Rompuy en Arma...

05.06.2008    .......    Olympische praktijk strookt niet met olympische ge...

Via een resolutie in de senaat dringt senator Anke Van dermeersch bij de federale overheid aan om een hardere politieke en ...

28.04.2008    .......    Vrijlating jonge criminelen is wraakroepend

Voor het Vlaams Belang is de “gedwongen” vrijlating van 15 jeugddelinquenten door het Brussels parket tijdens het afgelopen weeke...

22.04.2008    .......    Draagmoederschaps-debat in de senaat

Het Vlaams Belang heeft veel begrip voor de menselijke voortplantingsdrang en de bijhorende kinderwens. Het is begrijpelijk dat koppe...

22.04.2008    .......    België = stilstand

Het Vlaams Belang ziet in de recente studie van de Belgische planbureaus over de arbeidsm...

22.04.2008    .......    Federatie Brussel - Wallonië: kloof wordt steeds ...

Het Vlaams Belang verwerpt met klem de idee van een soort “federatie” tussen het Brussels gewest en het Waals gewest, zoals gelan...

10.04.2008    .......    Justitie: geen trendbreuk na Paars

Vlaams Belang is bijzonder ontgoocheld over de beleidsnota van minister Vandeurzen. Van een echte trendbreuk is...

10.04.2008    .......    21 % BTW op bouwgrond ?!

In het nieuw ontwerp van de programmawet staat de invoering van een BTW-bepaling om 21% BTW te heffen op nieuwbouwwoningen ...

03.04.2008    .......    Samenvallende verkiezingen

NEO-UNITAIR PLEIDOOI VAN LETERME VOOR SAMENVALLENDE VERKIEZINGEN ZAL VLAAMSE DYNAMIEK FNUIKENIn De Standaard en Het Nieuwsbla...

20.03.2008    .......    Franstalig overwicht inregering Leterme I compleet

De contouren van de regering-Leterme I worden nu wel erg duidelijk. Eerst heeft Leterme het institutionele luik uit het regeerakkoord...

17.03.2008    .......    Blunderende staatsveiligheid dient onmiddellijk af...

Het dossier rond de Marokkaanse terrorist Belliraj mag zonder meer toegevoegd worden aan ...

13.03.2008    .......    Fiscale autonomie voor Vlaanderen en Wallonië abs...

Het Vlaams Belang is verheugd over het vierde lentemanifest, waarin honderd prominente Vl...

11.03.2008    .......    Stadsgewest Brussel: Leterme volhardt in de booshe...

Leterme blijft van plan om in ruil voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wel dege...

06.03.2008    .......    Ons land is drugsdraaischijf

Het International Narcotics Control Strategy Report, het jaarverslag van het Amerikaanse Department of State, bundelt de inspanningen...

28.02.2008    .......    Communautair akkoord is ruim onvoldoende

Het Vlaams Belang stelt vast dat het ‘communautaire akkoord’ dat door de zogenaamde â...

14.02.2008    .......    Strengere regels nodig voor advocatenopdrachten va...

Vandaag stelde senator Anke Van dermeersch een vraag aan Eerste Minister Guy Verhofstadt m.b.t. de nood aan het invoeren van strenger...

24.01.2008    .......    Illegalen in knelpunt- beroepen ?!

Het Vlaams Belang verwerpt de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een overleg op te starten met de gewestel...

01.12.2007    .......    Wat doet Anke in de senaat?

In de media wordt het Vlaams Belang en ikzelf, verweten dat we geen of slecht parlementair werk leveren. Vele mensen vragen mij wat ik nu juist doe in...

01.06.2007    .......    Tussenkomst in de senaat nav de nieuwe racisme- en...

De voorliggende ontwerpen, aangevuld door technische wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek, zijn zogenaamd middelen om het Belgisch wetgevend arsen...

27.05.2007    .......    Paarsgroen en paars: Schandelijk in gebreke inzake...

Paarsgroen en paars: Schandelijk in gebreke inzake tewerkstelling van gehandicapten in de federale overheidsdiensten In tegenstelling tot vrouwen e...

25.04.2007    .......    Schuldloze echtscheiding

Vandaag bespreken we de nieuwe echtscheidingswet die voorstanders de invoering van de foutloze of schuldloze echtscheidingnoemen, maar dat klopt niet....

Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions