Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Gecoöpteerde senatoren: particratie vi...

16.07.2014 - Na de aanduiding van de deelstaatsenatoren, werden de week erop nog eens 10 gecoöpteerde senatoren aangeduid. “Geen goed idee”, meent VB-fractieleidster Anke Van dermeersch, want d...

 Anke persselectie
Nederlands als voertaal

25.06.2014 - Vlaams Belang hield twee tussenkomsten die draaiden rond het gebruik van het Nederlands als voertaal in het openbaar. Filip Dewinter wil een verplichting invoeren op markten. "Onder meer in Borgerhout en Antwerpen- Noord zijn sommige marktkramers niet in staat om te communiceren in het Nederlands", zei hij. "Taxichauffeurs worden in hun reglement w&e...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


ASIELCRISIS: VLAAMS BELANG VOERT ACTIE AAN KABINET COURARD

01.12.2010 -

Het voorbije jaar werden niet minder dan 3.500 nieuwe opvangplaatsen gecreĂ«erd, 4.000 extra plaatsen werden aangekondigd. De kostprijs van het wanbeleid loopt ondertussen gigantisch op: dit jaar kost Fedasil niet minder dan 327 miljoen euro aan de belastingbetaler (13 miljard oude franken). Pittig detail: in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken antwoordde staatssecretaris Courard deze ochtend op vraag van volksvertegenwoordiger De Man dat reeds 340.000 euro aan dwangsommen werd uitbetaald aan 84 asielzoekers die geen onderdak kregen. De staatssecretaris bevestigde dat per gezinslid 250 tot 500 euro per dag werd betaald, maar weigerde te zeggen hoeveel dossiers nog moeten behandeld worden. Hij beperkte zich tot het antwoord “een groot aantal”.

Voor het Vlaams Belang is het duidelijk dat de beleidspartijen falen. Het opvangtekort is onder meer het gevolg van het feit dat in de asielcentra heel wat mensen zitten die er niet thuishoren omdat ze inmiddels een verblijfsvergunning kregen, omdat ze uitgeprocedeerd of gewoon illegaal zijn. Bovendien herbergen de Belgische asielcentra ‘vluchtelingen’ uit EU-lidstaten, wat ingaat tegen elke Europese logica.

De creatie van nog eens 4.000 extra opvangplaatsen zal ook niets veranderen aan de fundamentele oorzaken van de crisis: de aanslepende procedures, het ontbreken van een uitwijzingsbeleid en de aanhoudende instroom van nieuwe asielzoekers dankzij het aanzuigeffect van de tweede massale regularisatie. Het Vlaams Belang bepleit een kordaat repatriëringsbeleid, een lijst van veilige landen en het weigeren van meervoudige asielaanvragen.

Om zijn standpunten kracht bij te zetten, zal het Vlaams Belang donderdag een opvallende actie voeren, De VB-mandatarissen verzamelen om 11 uur aan het kabinet van staatssecretaris Courard (Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel), Filip Dewinter zal een korte toespraak houden.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions