Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


‘Foire Musulmane de Bruxelles’ geeft moslimextremisten vrije tribune.

20.07.2012 - Binnenkort gaat er in de gebouwen van Thurn en Taxis een zogenaamde ‘Foire Musulmane de Bruxelles’ door.  Deze organisatie komt overgewaaid uit Parijs, waar een gelijkaardig initiatief reeds 29 jaar bestaat.
Wanneer we de lijst van sprekers of deelnemers aan de conferenties op deze bijeenkomst bekijken, moeten we vast stellen dat niet alle sprekers een even onbesproken reputatie genieten. Zo is er bvb een spreker die in Parijs Imam is, en die reeds eerder in opspraak kwam doordat hij audiocassettes met zijn ‘preken’ er op verkocht; waarin hij zwaar en zeer beledigend uithaalde naar de Joodse bevolking.  In een ronduit antisemitische preek, onder de titel  “La Palestine, histoire d'une injustice” betitelde hij de Joden bvb als een volk van slavendrijvers, en als “le top de la trahison et de la félonie”.
Een tweede spreker op de “foire” werd  eerder de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd, wegens zijn steun aan de gewapende arm van Hamas. Bij de voorbije ‘foire’ in maart jongstleden in Parijs, grotendeels georganiseerd door dezelfde personen als hier in Brussel, werden ook heel wat genodigde sprekers hun toegang tot het land ontzegd, door de Franse bevoegde minister Claude Guéant.

Vlaams Belang fractievoorzitter in het hoofdstedelijk parlement, Dominiek Lootens, wou dan ook de Brusselse minister-voorzitter Picqué interpelleren over de aanwezigheid van moslimextremisten op publieke debatten in Thurn en Taxis.  De PS-voorzitster van het parlement besliste echter de interpellatie onontvankelijk te verklaren.  In het Brusselse halfrond kan en mag namelijk niét geïnterpelleerd worden over moslimextremisme, om het kiespubliek van de PS vooral toch maar niet op de lange tenen te trappen.

Vlaams Belang, in het bijzonder Dominiek Lootens, hoopt alvast dat tenminste de federale overheid  - in tegenstelling tot de Brusselse hoofdstedelijke regering - haar verantwoordelijk niet zal ontlopen, en er nauw op zal toezien dat moslimextremisten tijdens de ‘Foire Musulmane’ geen vrije tribune krijgen, om de gemoederen in Brussel opnieuw verder op te hitsen.

Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions