Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Proficiat, dikke buis voor journalistj...

31.03.2014 - Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans een zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard. Wat bet...

 Anke persselectie
Anke in Zevende Dag op 9 februari 20014...

08.02.2014 - 9 cent per kilometer. Zoveel zou een autorit in Brussel in de toekomst kosten, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. Tijdens de spits, van 7 tot 9 uur 's morgens en van 4 tot 6 uur 's avonds, kost een rit op de autosnelweg u 5 eurocent per kilometer. Op de andere wegen loopt dat op tot 6 en een halve eurocent. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zou de verkeersbelasting wel verdwijnen. Maar ...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


‘Foire Musulmane de Bruxelles’ geeft moslimextremisten vrije tribune.

20.07.2012 - Binnenkort gaat er in de gebouwen van Thurn en Taxis een zogenaamde ‘Foire Musulmane de Bruxelles’ door.  Deze organisatie komt overgewaaid uit Parijs, waar een gelijkaardig initiatief reeds 29 jaar bestaat.
Wanneer we de lijst van sprekers of deelnemers aan de conferenties op deze bijeenkomst bekijken, moeten we vast stellen dat niet alle sprekers een even onbesproken reputatie genieten. Zo is er bvb een spreker die in Parijs Imam is, en die reeds eerder in opspraak kwam doordat hij audiocassettes met zijn ‘preken’ er op verkocht; waarin hij zwaar en zeer beledigend uithaalde naar de Joodse bevolking.  In een ronduit antisemitische preek, onder de titel  “La Palestine, histoire d'une injustice” betitelde hij de Joden bvb als een volk van slavendrijvers, en als “le top de la trahison et de la félonie”.
Een tweede spreker op de “foire” werd  eerder de toegang tot de Verenigde Staten ontzegd, wegens zijn steun aan de gewapende arm van Hamas. Bij de voorbije ‘foire’ in maart jongstleden in Parijs, grotendeels georganiseerd door dezelfde personen als hier in Brussel, werden ook heel wat genodigde sprekers hun toegang tot het land ontzegd, door de Franse bevoegde minister Claude Guéant.

Vlaams Belang fractievoorzitter in het hoofdstedelijk parlement, Dominiek Lootens, wou dan ook de Brusselse minister-voorzitter Picqué interpelleren over de aanwezigheid van moslimextremisten op publieke debatten in Thurn en Taxis.  De PS-voorzitster van het parlement besliste echter de interpellatie onontvankelijk te verklaren.  In het Brusselse halfrond kan en mag namelijk niét geïnterpelleerd worden over moslimextremisme, om het kiespubliek van de PS vooral toch maar niet op de lange tenen te trappen.

Vlaams Belang, in het bijzonder Dominiek Lootens, hoopt alvast dat tenminste de federale overheid  - in tegenstelling tot de Brusselse hoofdstedelijke regering - haar verantwoordelijk niet zal ontlopen, en er nauw op zal toezien dat moslimextremisten tijdens de ‘Foire Musulmane’ geen vrije tribune krijgen, om de gemoederen in Brussel opnieuw verder op te hitsen.

Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions