Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


Illegalen in knelpunt- beroepen ?!

24.01.2008 -

Het Vlaams Belang verwerpt de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een overleg op te starten met de gewestelijke ministers van werk om knelpuntberoepen open te stellen voor buitenlanders en illegalen. Een dergelijk voorstel is onaanvaardbaar. Dit voorstel betekent in de praktijk een sluipende regularisatie van illegale vreemdelingen.  Met deze verregaande vorm van gedoogpolitiek wordt het licht op groen gezet voor een nieuwe toevloed aan illegalen naar ons land. Bovendien staat een dergelijk voorstel volledig haaks op de aanzet van een Vlaams inburgeringsbeleid dat de afgelopen jaren door de Vlaamse regering werd uitgetekend. 

Het voorstel van Dewael zorgt eveneens voor valse concurrentie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Door illegalen op te nemen in de knelpuntberoepen dreigen de huidige langdurige Vlaamse werklozen en werkloze jongeren uit de boot te vallen. Vlaams Belang is dan ook van mening dat de prioriteit moet gaan naar het bijscholen van deze langdurige Vlaamse werklozen en werkloze jongeren in de richting van de knelpuntberoepen.

Vlaams Belang blijft eisen dat illegale vreemdelingen actief worden opgespoord en effectief worden uitgewezen naar hun respectievelijke landen van herkomst. Anke Van dermeersch zal volgende week federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael omtrent deze kwestie ondervragen in de Senaat.
 

 Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions