Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Proficiat, dikke buis voor journalistj...

31.03.2014 - Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans een zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard. Wat bet...

 Anke persselectie
Anke in Zevende Dag op 9 februari 20014...

08.02.2014 - 9 cent per kilometer. Zoveel zou een autorit in Brussel in de toekomst kosten, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. Tijdens de spits, van 7 tot 9 uur 's morgens en van 4 tot 6 uur 's avonds, kost een rit op de autosnelweg u 5 eurocent per kilometer. Op de andere wegen loopt dat op tot 6 en een halve eurocent. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zou de verkeersbelasting wel verdwijnen. Maar ...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


Illegalen in knelpunt- beroepen ?!

24.01.2008 -

Het Vlaams Belang verwerpt de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om een overleg op te starten met de gewestelijke ministers van werk om knelpuntberoepen open te stellen voor buitenlanders en illegalen. Een dergelijk voorstel is onaanvaardbaar. Dit voorstel betekent in de praktijk een sluipende regularisatie van illegale vreemdelingen.  Met deze verregaande vorm van gedoogpolitiek wordt het licht op groen gezet voor een nieuwe toevloed aan illegalen naar ons land. Bovendien staat een dergelijk voorstel volledig haaks op de aanzet van een Vlaams inburgeringsbeleid dat de afgelopen jaren door de Vlaamse regering werd uitgetekend. 

Het voorstel van Dewael zorgt eveneens voor valse concurrentie op de Vlaamse arbeidsmarkt. Door illegalen op te nemen in de knelpuntberoepen dreigen de huidige langdurige Vlaamse werklozen en werkloze jongeren uit de boot te vallen. Vlaams Belang is dan ook van mening dat de prioriteit moet gaan naar het bijscholen van deze langdurige Vlaamse werklozen en werkloze jongeren in de richting van de knelpuntberoepen.

Vlaams Belang blijft eisen dat illegale vreemdelingen actief worden opgespoord en effectief worden uitgewezen naar hun respectievelijke landen van herkomst. Anke Van dermeersch zal volgende week federaal minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael omtrent deze kwestie ondervragen in de Senaat.
 

 Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions