6.000 Brusselse leerlingen onvindbaar !

Dinsdag gaf Vlaams minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, in de commissie Onderwijs toe dat van zo’n 6.000 leerplichtige leerlingen uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet geweten is of ze aan de leerplicht voldoen. De minister “vermoedt” dat er voor velen onder hen een verklaring is en “zal dit verder uitzoeken”.

In november deelde minister Vandenbroucke mee dat hij in onderhandeling was met de minister van Onderwijs van de Franstalige gemeenschap om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spijbelende leerlingen gezamenlijk aan te pakken. Voorwaarde hiervoor is uiteraard dat beide gemeenschappen aan elkaar de nodige gegevens doorspelen. Hiervoor werden de rijksregisternummers van leerlingen die in Brussel wonen doorgespeeld aan de Franstalige gemeenschap, samen met de schoolgegevens. De administratie van het departement Onderwijs van de Franstalige gemeenschap kon dan nagaan welke leerlingen in de Franstalige scholen ingeschreven waren, om zo de leerplichtigen die niet aan de leerplicht voldoen, te kunnen opsporen. De minister maakte zich sterk dat alles zou afgerond kunnen worden tegen eind januari.

Dinsdag antwoordde de minister op een vraag van ondergetekende naar de stand van zaken dat “het uitwisselen van gegevens en het opsporen van leerplichtigen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedomicilieerd zijn maar op geen enkele wijze aan de leerplicht voldoen, technisch geen eenvoudig proces is. Zo hebben we moeten vaststellen dat het gemeenschappelijk databestand nog niet helemaal op punt staat.”

De minister deelde ook nog mee dat er, op basis van rijksregister, ongeveer 140.000 leerplichtigen wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hiervan zijn er 126.000 ingeschreven in een Vlaamse of Franstalige school en voldoen er 8.000 op een andere manier aan de leerplicht. Dit wil zeggen dat er zo’n 6.000 leerplichtige leerlingen zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarvan niet kan nagegaan worden of en waar zij naar school gaan!

Voor het Vlaams Belang is het hallucinant dat de Franse Gemeenschap er blijkbaar niet in slaagt na te gaan wie in het Franstalig leerplichtig onderwijs ingeschreven is. Op die manier dreigt het tegengaan van het spijbelen, waarvan Vandenbroucke terecht een prioriteit heeft gemaakt, in Brussel een hopeloze zaak te worden.

You may also like...