Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Media


Hoofddoekenverbod in de senaat

11.11.2009 -

Vlaams Belang senator Anke Van dermeersch dient deze week een voorstel in om het huishoudelijk reglement van de Senaat aan te passen. Zowel senatoren als bezoekers moeten dan de vergaderingen voortaan “met ongedekt hoofd” bijwonen. Uitzonderingen zouden alleen om medische redenen toegestaan kunnen worden.

In het Brussels Hoofdstedelijk Parlement heeft het Vlaams Belang eind september al een dergelijk voorstel ingediend, in de Kamer zelfs al in februari 2008. Ook met dit voorstel tot wijziging van het senaatsreglement wil het Vlaams Belang duidelijk de steeds verder oprukkende islamisering van onze samenleving en haar instellingen een halt toeroepen. Eén van de meest zichtbare uiterlijke aspect daarvan is de hoofddoek.

Het probleem van de hoofddoek in de parlementen haalde de voorpagina’s toen een islamitische verkozene van de cdH kort vóór het zomerreces een hoofddoek droeg tijdens de eedaflegging van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Vermits zij toen de functie van ondervoorzitter waarnam, was dat een hoogst symbolische en zelfs provocatieve daad. Zelfs enkele Franstalige liberale politici kondigden toen aan dat ze in “hun” Brussels parlement een reglementswijziging wilden invoeren om het dragen van hoofddoeken te verbieden.

Het reglement van de Kamer voorziet al sinds de negentiende eeuw dat bezoekers de tribunes alleen mogen betreden “met ongedekt hoofd”. Er is geen enkele reden om daar nu van af te wijken om sommige fundamentalistische groepen, die de gelijkheid tussen man en vrouw schenden, ter wille te zijn.

Het Vlaams Belang stelt daarom voor dezelfde regel ook in de Senaat in te voeren, met slechts één toevoeging: niet alleen de bezoekers, maar ook de senatoren zelf moeten blootshoofds zijn. Iedereen kan de zittingen van de senaat bewonen, ongeacht zijn geloof of zijn politieke opvattingen. Maar wetten en reglementen moeten óók door iedereen worden nageleefd.

Alle fundamentele mensenrechten, waaronder ook de gelijkheid van man en vrouw, dienen gerespecteerd te worden in de Senaat.”

Klik hier voor de bijlage.
Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions