Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Proficiat, dikke buis voor journalistj...

31.03.2014 - Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans een zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard. Wat bet...

 Anke persselectie
Anke in Zevende Dag op 9 februari 20014...

08.02.2014 - 9 cent per kilometer. Zoveel zou een autorit in Brussel in de toekomst kosten, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. Tijdens de spits, van 7 tot 9 uur 's morgens en van 4 tot 6 uur 's avonds, kost een rit op de autosnelweg u 5 eurocent per kilometer. Op de andere wegen loopt dat op tot 6 en een halve eurocent. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zou de verkeersbelasting wel verdwijnen. Maar ...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Media


Dubbele nationaliteit

14.01.2010 -

De Senaat heeft donderdagavond de inoverwegingneming van een voorstel van resolutie van Anke Van dermeersch en Yves Buysse van het Vlaams Belang over het uitsluiten van personen met de dubbele nationaliteit van regerings- en andere gezagsfuncties geweigerd. Dat gebeurde met 29 stemmen (Franstaligen, sp.a en Groen!) tegen de inoverwegingneming, 28 voor (overige Vlamingen) en één onthouding van Els Van Hoof (CD&V).

 De tegenstanders van de inoverwegingneming benadrukten dat het voorstel volgens hen racistisch is en ongrondwettelijk. Francis Delpérée (cdH) kondigde aan dat hij het voorstel van resolutie naar de Raad van State zou sturen om bij het dossier te voegen in de procedure tegen Vlaams Belang in het kader van de partijfinanciering.

Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) zei dat dit laatste niet mogelijk is: "Men kan niet steeds stukken blijven toevoegen in een lopende procedure". Hij wees er nog op dat de Franstalige partijen in de Kamer dezelfde tekst zonder problemen in overweging genomen.

De fractieleiders Bart Tommelein en Sabine de Bethune verklaarden dat Open Vld en CD&V het volstrekt oneens zijn met de inhoud van het voorstel van resolutie, maar vonden dat elke tekst in overweging dient genomen te worden. Louis Ide (N-VA) en Lieve Van Ermen (LDD) stemden met de inoverweging in wegens de "freedom of speech".
DS onlineOntwerp en hosting door Webbreezer Solutions