Category: In het parlement

Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Stijgend alcoholmisbruik bij jongeren

Uit de Minimale Klinische Gegevens die door de ziekenhuizen geregistreerd worden, blijkt dat in 2007, het meest recente jaar waarvoor blijkbaar gegevens beschikbaar zijn, niet minder dan 155 jongeren van negentien jaar of minder...

Speculaties over Vlaams Belang

Speculaties over Vlaams Belang

De afgelopen (zomer)maanden werkte de partijtop van het Vlaams Belang in alle stilte aan een aantal bestuurlijke hervormingen, die als doel hebben onze partij organisatorisch te versterken en nóg slagkrachtiger te maken. Het eerste...

Kernenergie

Kernenergie

Sinds eind vorig jaar is in de Senaatcommissie voor Economie en Financiën de bespreking aan de gang van het “Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor ‘s lands energiebevoorrading” van senator Freddy...

Fortis-fonds is volksverlakkerij

Fortis-fonds is volksverlakkerij

In het verlengde van de Fortis-gate in de loop van 2008 richtte de federale regering een begrotingsfonds op, het zogenaamde Fortis-fonds. Het fonds had tot doel een eenmalige tegemoetkoming te verstrekken aan de natuurlijke...