Category: Nieuws

Gedichtendag 2012 – thema: stroom

Gedichtendag 2012 – thema: stroom

LijnpilootIs’t lichtstroom of is’t wisselstroom ?De straalstroom heeft hem meegenomenen in mijn rusteloze dromen, die zwermen langsheen Scheldestromen,weet mijn ziel vanuit haar schroom,nooit wil ik nog aan hem ontkomen.(Met dank aan Gerolf Annemans voor...

Vriendjespolitiek viert hoogtij in Antwerpen

Vriendjespolitiek viert hoogtij in Antwerpen

Maandag staat de benoeming van de kabinetschef van burgemeester Janssens als bestuurslid van Woonhaven Antwerpen op de agenda van de gemeenteraad. De Vlaams Belangfractie verzet zich met klem tegen de benoeming van Dirk Van de...

Di Rupo I tegen het licht gehouden

Di Rupo I tegen het licht gehouden

Vrienden, partijgenoten,   Namens mijzelf en mijn gezin wens ik jullie graag een gelukkig nieuw jaar. Maak van 2012 een dapper politiek jaar met veel geëngageerde mensen om je heen. Mensen die vooruit willen...

Nieuwjaarstoespraak Antwerpen

Nieuwjaarstoespraak Antwerpen

Vrienden, partijgenoten, Jan Penris heeft het mij al voorgedaan en terecht. Maar ook namens mijzelf en mijn gezin wens ik jullie graag een gelukkig nieuw jaar. Maak van 2012 een dapper politiek jaar met...