Category: Nieuws

12 ton slachtafval illegaal geslachte schapen op

12 ton slachtafval illegaal geslachte schapen op

Ter gelegenheid van het islamitische Offerfeest eind vorig jaar, werd maar liefst bijna 13 ton slachtafval van illegaal geslachte schapen verzameld door Net Brussel. Dat verklaarde Brussels Staatssecretaris Emir Kir in een antwoord op...

Valentijn

Valentijn

De insteek van de Valentijnsactie ligt voor de hand: op politiek vlak is van enige liefde tussen Vlaanderen en Wallonië geen sprake. Of het nu gaat over nultolerantie, flitspalen, immigratie of het voeren van...

Wij komen op voor Opel in het Europees parlement !

Wij komen op voor Opel in het Europees parlement !

Tijdens het debat over Opel in de plenaire vergadering heeft Vlaams Belang-europarlementslid Philip Claeys ervoor gepleit om overheidssteun toe te laten aan een onderneming als Opel Antwerpen indien die steun plaatsvindt in het kader...