LEZ – vreemdelingen hoeven niet te betalen!

Vlamingen met ‘vervuilende’ wagens moeten wegblijven uit de Antwerpse Lage-Emissiezone of krijgen boetes, terwijl buitenlanders ontsnappen. En mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) vindt dit blijkbaar zeer grappig!

Zoals u allicht weet, geldt sinds 1 februari 2017 in de hele Antwerpse binnenstad en het grootste deel van de Antwerpse Linkeroever een zogenaamde ‘lage-emissiezone’ (LEZ) waar oudere ‘vervuilende’ wagens worden geweerd. Sommige oude wagens mogen de LEZ toch binnen, maar dan tegen betaling. Controle op de naleving gebeurt via slimme camera’s en databanken. Een eerste overtreding levert een forse boete op van 125 euro. Een tweede en derde overtreding leiden tot nog hogere boetes.

Verdragen

Na vragen van ons gemeenteraadslid Wim Van Osselaer in de Antwerpse gemeenteraadscommissie bleek echter dat buitenlanders niet automatisch beboet kunnen worden. Alleen met Nederland en Frankrijk werden verdragen afgesloten met betrekking tot de uitwisseling van persoonsgegevens. Met andere landen zijn er geen dergelijke akkoorden afgesloten. Maar ook de verdragen met Nederland en Frankrijk kunnen niet worden toegepast om te sanctioneren, omdat ze werden afgesloten door de federale overheid en er dus geen beroep op kan worden gedaan voor controle op de LEZ die Vlaamse materie is. De Vlaamse overheid moet nu dus zelf verdragen afsluiten om controle en beboeting van buitenlandse wagens mogelijk te maken.

Het is wel heel straf dat de controle van buitenlandse wagens nog steeds niet kon georganiseerd worden en dat oudere Antwerpenaren met een oudere wagen zelfs hun garage niet eens meer mogen uitrijden, terwijl buitenlanders de stad vrolijk binnen- en buitenrijden. De Antwerpse plannen tot invoering van de Lage-Emissiezone dateren nochtans al van 2014 en al in 2015 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van decreet goed dat het wettelijk kader van de lage-emissiezones vastlegde. Op het moment van de activering van de LEZ – enkele jaren later – komt nu plots boven water dat buitenlandse wagens niet beboet kunnen worden. De Antwerpse bevoegde schepen van Leefmilieu herleidt de kwestie tot een ‘kinderziekte’ en een ‘misverstand’ en zei dat buitenlanders ‘in een tweede fase’ wel gecontroleerd zouden worden, dan wel niet automatisch, maar wel via ‘on street’-controles van de boorddocumenten. Hoeveel buitenlanders dan wel effectief gecontroleerd zouden worden, kon de schepen niet meedelen. De nodige afspraken met de verkeerspolitie moesten nog worden gemaakt. Erg geloofwaardig en efficiënt klinkt dit echter niet.

Onverwijld

Vlaams parlementslid Anke Van dermeersch kaartte de kwestie aan in het Vlaams Parlement en stelde dat het wel heel staf is dat Vlamingen streng gecontroleerd worden en boetes moeten betalen, terwijl buitenlanders massaal aan controle en sancties ontsnappen. Ze vroeg mobiliteitsminister Weyts welke initiatieven hij zou nemen om de handhaving met betrekking tot buitenlandse wagens alsnog te regelen. Minister Weyts kwam niet verder dan: “Wel, ik kan heel kort zijn, mevrouw Van dermeersch. Samen met bevoegd minister Schauvliege doe ik het nodige om ervoor te zorgen dat iedereen gelijk wordt behandeld, zoals u wenst.”

Op de vraag van ons parlementslid wanneer dat dan wel het geval zal zijn, antwoordde hij lachend: “Onverwijld”. Anke Van dermeersch was allerminst opgezet met dit nietszeggende antwoord en reageerde: “U lacht ons uit in het gezicht. Wij moeten maar betalen en buitenlanders mogen dus doen wat ze willen.” Toen ons parlementslid aandrong op een concrete termijn, spotte hij: “Zo kort mogelijk. Wij zullen ons schikken naar uw wensen.” Opvallend ook: geen enkele andere partij deed de moeite om tussen te komen in het debat. CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en SP.a zijn blijkbaar van oordeel dat deze ongelijke behandeling van de eigen bevolking geen enkel probleem is. Het omgekeerde moest eens het geval zijn…

You may also like...