Wegzending van school neemt in Antwerpen onrustwekkende vormen aan

In het secundair onderwijs te Antwerpen werd in het schooljaar 2015/2016 één leerling op 50 van school gezonden. Dat is een onrustwekkende evolutie!” – Anke Van dermeersch

Van dermeersch vroeg bij de schepen van onderwijs van de stad Antwerpen de gegevens op met betrekking tot het aantal wegzendingen van school in het Antwerpse secundaire onderwijs. Daaruit blijkt dat in het gewoon secundair onderwijs tijdens de schooljaren 2013/2014 en 2014/2015 1,6% van de leerlingen van school werd gestuurd. Tijdens het schooljaar 2015/2016 steeg dit aantal tot 2%, goed voor niet minder dan 679 leerlingen die definitief van school werden weggezonden. Het aantal wegzendingen gat dus in stijgende lijn.

Anke Van dermeersch: “Ik vind dat een heel onrustwekkende evolutie. Het wegzenden van school is de ultieme ingreep die een school kan nemen tegen leerlingen waar geen land meer mee te bezeilen valt. Een school neemt zulk een beslissing zeker niet op een lichtzinnige wijze en het moet dus al heel erg gesteld zijn wanneer zij daartoe over gaat. Eén op 50 leerlingen, dat betekent dat er vorig schooljaar om de twee klassen één leerling werd weggestuurd. In mijn tijd was het een grote uitzondering dat iemand van school werd gestuurd; nu blijkt het helaas een vrij normale zaak te zijn geworden. Ik neem aan dat dit veel te maken heeft met de zogenaamde verkleuring van onze scholen in Antwerpen, met de daarmee gepaard gaande fragmentering van de samenleving en met het ontbreken van een gemeenschappelijk draagvlak. Dat leidt tot een verruwing, tot een gebrek aan verbondenheid, tot losgeslagen individuen die tot alles in staat zijn. Het resultaat zien we er dus van, ook in onze scholen. Als we dit niet drastisch aanpakken door kordaat paal en perk te stellen aan de zogenaamde verkleuring, dan vrees ik dat het in de toekomst nog erger zal worden.

Lees hier de vragen en het antwoord van de schepen.

 

You may also like...