Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Begrotingsbespreking Vlaams parlement:...

17.12.2014 - Minister Homans, collega’s,  Er lijken me voor wat betreft het Woonbeleid geen al te spectaculaire wijzigingen te zijn gepland. Sommige initiatieven die deze regering...

 Anke persselectie
Colloquium 'Islamrepressie tegen Christendom'...

15.11.2014 - Steden Tegen Islamisering nodigt op zaterdag 15 november een druk bijgewoond colloquium in het Vlaams parlement: "Islamrepressie tegen Christendom" Lees hier de inleidingsspeech van senator Anke Van dermeersch, voorzitster van vrouwentegenislamisering.be : http://ankevandermeersch.be/10/33...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


Vrijlating Martin bewijst dat er sinds Dutroux niets ten goede veranderde

09.05.2011 -

Het Vlaams Belang is geschokt door de beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank om Michelle Martin vervroegd vrij te laten. Michelle Martin was niet zomaar het willoos werktuig in de handen van Dutroux. Zij heeft de kinderen Julie en Melissa integendeel bewust laten verhongeren in haar eigen kelder en was dus rechtstreeks verantwoordelijk voor hun lugubere dood.

 

Met deze beslissing is ten overvloede aangetoond dat er in dit land sinds Dutroux niets ten goede is veranderd. In plaats van een strengere wet-Lejeune is het in de praktijk nóg moeilijker geworden om zware criminelen in de gevangenis te houden. In tegenstelling tot de minister kunnen rechters niet ter verantwoording worden geroepen en de jaarlijkse vrijlatingscarrousel betekent voor de familie van de slachtoffers een regelrechte martelgang. Keer op keer moeten zij zich immers verantwoorden waarom zij iemand die zogezegd “geen gevaar vormt voor de samenleving” nog in de gevangenis willen houden.

 

Voor het Vlaams Belang senator Laeremans is het criterium “gevaar voor de samenleving” onaanvaardbaar als determinerend element voor een vrijlating. Daarbij wordt geheel voorbij gegaan aan de ernst van de feiten en aan de voorbeeld- en vergeldingsfunctie van de straf.

 

Het Vlaams Belang wijst er op dat Martin in wezen een recidiviste was, vermits zij reeds eerder tot vijf jaar cel werd veroordeeld wegens verkrachting. Ook toen genoot zij halverwege haar straf het gunstregime van de voorwaardelijke invrijheidsstelling. Toch werd daarmee geen rekening gehouden in de strafuitvoering, waardoor zij reeds na één derde in plaats van na twee derde in aanmerking kwam voor vervroegde vrijlating.

Vanzelfsprekend hopen we dat Justitieminister De Clerck alsnog cassatieberoep laat aantekenen, maar we koesteren ter zake niet de minste illusie.

 

De vrijlating van Martin is voor ons het zoveelste bewijs dat ons lakse vrijlatingssysteem haaks staat op het gezond verstand en op elk rechtvaardigheidsgevoel. We voelen ons solidair met de families van de slachtoffers en zullen blijven vechten voor de invoering van onverkortbare beveiligingsstraffen.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions