Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Proficiat, dikke buis voor journalistj...

31.03.2014 - Inderdaad, dikke buis voor 'journalistje' want journalist kan je het specimen bezwaarlijk noemen dat denkt mijn rapport te moeten geven in nochtans een zogenaamde kwaliteitskrant De Standaard. Wat bet...

 Anke persselectie
Anke in Zevende Dag op 9 februari 20014...

08.02.2014 - 9 cent per kilometer. Zoveel zou een autorit in Brussel in de toekomst kosten, als het rekeningrijden wordt ingevoerd. Tijdens de spits, van 7 tot 9 uur 's morgens en van 4 tot 6 uur 's avonds, kost een rit op de autosnelweg u 5 eurocent per kilometer. Op de andere wegen loopt dat op tot 6 en een halve eurocent. Als het rekeningrijden wordt ingevoerd, zou de verkeersbelasting wel verdwijnen. Maar ...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


Plan-Van Rompuy inzake vergoeding Electrabel mag geen verdoken belastingverhoging worden

06.07.2009 -

In een haast wanhopige poging om de dramatische begrotingstoestand recht te trekken, wil CD&V de kerncentrales langer ophouden in ruil voor een vergoeding van Electrabel voor het verlenen van een exploitatievergunning.

 

Het Vlaams Belang is altijd een tegenstander geweest van de in 2002 door de regering-Verhofstadt genomen beslissing om de kerncentrales vanaf 2015 geleidelijk te sluiten. Dat momenteel de verlenging van de levensduur van de huidige kerncentrales op de politieke agenda wordt geplaatst, is dus op zich een goede zaak.

 

Het is echter zeer de vraag of de regering met de heffing het begrotingstekort in de komende jaren op een structurele manier kan terugdringen. Men mag bovendien niet vergeten dat de federale regering helemaal geen goede ervaringen heeft met het opleggen van heffingen aan Electrabel. De eerdere heffing van 250 miljoen euro werd weliswaar betaald door Electrabel, maar werd meteen ook aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Er is dus helemaal geen zekerheid dat de heffing voor de staat definitief verworven is.

 

In vergelijking met de ons omringende landen betalen we al een veel te hoge elektriciteitsprijs. Voor het Vlaams Belang is het alleszins uitgesloten dat de vergoeding voor de exploitatievergunning, via het doorschuiven van de kostprijs naar de consument, een zoveelste verdoken belastingverhoging zou worden.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions