Antwerpen
 Senaat
 Actualiteit
 Biografie
 Acutaliteit
 Acutaliteit

Geco÷pteerde senatoren: particratie vi...

16.07.2014 - Na de aanduiding van de deelstaatsenatoren, werden de week erop nog eens 10 gecoöpteerde senatoren aangeduid. “Geen goed idee”, meent VB-fractieleidster Anke Van dermeersch, want d...

 Anke persselectie
N-VA paait CGKR met Antwerps belastinggeld...

09.09.2014 - Andere organisaties moeten 3.000 tot 6.000 € betalen voor huur Red Star Line Museum – CGKR krijgt het Red Star Line Museum GRATIS ter beschikking Anke Van dermeersch: “Waarom moet de Antwerpse belastingbetaler financieel opdraaien voor deze persvoorstelling van het reeds ruim betoelaagde CGKR?” Op maandag 8 s...

 Klik hier en volg de plenaire zitting van de Senaat live!
 [Anke]   Senaat


Plan-Van Rompuy inzake vergoeding Electrabel mag geen verdoken belastingverhoging worden

06.07.2009 -

In een haast wanhopige poging om de dramatische begrotingstoestand recht te trekken, wil CD&V de kerncentrales langer ophouden in ruil voor een vergoeding van Electrabel voor het verlenen van een exploitatievergunning.

 

Het Vlaams Belang is altijd een tegenstander geweest van de in 2002 door de regering-Verhofstadt genomen beslissing om de kerncentrales vanaf 2015 geleidelijk te sluiten. Dat momenteel de verlenging van de levensduur van de huidige kerncentrales op de politieke agenda wordt geplaatst, is dus op zich een goede zaak.

 

Het is echter zeer de vraag of de regering met de heffing het begrotingstekort in de komende jaren op een structurele manier kan terugdringen. Men mag bovendien niet vergeten dat de federale regering helemaal geen goede ervaringen heeft met het opleggen van heffingen aan Electrabel. De eerdere heffing van 250 miljoen euro werd weliswaar betaald door Electrabel, maar werd meteen ook aangevochten bij het Grondwettelijk Hof. Er is dus helemaal geen zekerheid dat de heffing voor de staat definitief verworven is.

 

In vergelijking met de ons omringende landen betalen we al een veel te hoge elektriciteitsprijs. Voor het Vlaams Belang is het alleszins uitgesloten dat de vergoeding voor de exploitatievergunning, via het doorschuiven van de kostprijs naar de consument, een zoveelste verdoken belastingverhoging zou worden.Ontwerp en hosting door Webbreezer Solutions